ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ СИЛОВИМ ФІТНЕСОМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • С. О. Сичов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О. К. Сиротинська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.13

Ключові слова:

навчання, управління, працездатність студентів, педагогічні засоби, силовий фітнес

Анотація

У статті розкриваються педагогічні засоби управління силовим фітнесом для підвищення працездатності студентів у процесі навчання. Визначені вимоги та педагогічні засоби управління силовим фітнесом для підвищення працездатності студентів у процесі навчальної діяльності. Проаналізований сучасний стан життєдіяльності та навчання сучасних студентів, що докорінно змінився в умовах пандемії та вступив у протиріччя з біологічними потребами рухової активності молодого організму, який ще перебуває в періоді становлення та кінцевого формування. Для попередження та запобігання цих небажаних наслідків велика роль відводиться фізичним вправам, особливо тим, які мають цілеспрямовану дію на відновлення фізіологічних функцій організму молодої людини. Встановлено, що педагогічні засоби управління силовим фітнесом сприяють систематизації занять фізичними вправами і є дієвим фактором зміцнення здоров’я та підвищення фізичної працездатності студентів у процесі навчальної діяльності.

Посилання

Аулик Н.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. Москва : Медицина, 1990. 192 с.

Гаєвий В. Підвищення фізичної працездатності студентів у період їх професійного навчання. Підвищення фізичної працездатності різних груп населення у процесі занять фізичною культурою і спортом: матеріали круглого столу з міжнародною участю, присвячені Дню науки / упорядник: З.М. Діхтяренко. Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. С. 140–143.

Довгань Н.Ю. Виховання фізичної культури студентів (теоретико-методичний аспект) : монографія. Миколаїв : Іліон, 2017. 526 с.

Довгань Н.Ю. Структурне дослідження фізичної культури студентів вищих навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.Я. Індика. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. С. 33–39.

Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука. Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. 488 с.

Мосійчук Л.В. Специфіка завдань фізичного виховання у вищих педагогічих навчальних закладах в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 29. С. 48–53.

Платонов В.М. Булатова М.М.. Фізична підготовка спортсмена : навчальний посібник. Київ : Олімпійська література, 1995. 320 с.

Сичов С.О. Фізична активність як фактор зміцнення здоров’я та підвищення працездатності студентської молоді. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 12. С. 173–175.

Федорина Т.Є., Арабаджи А.Ю., Петренко В.І. Використання інноваційних підходів при проведенні занять з фізичного виховання для студентів НТУ «ХПІ». Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти : матеріали 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 жовтня 2019 р. Харків : Мадрид, 2019. С. 278–279.

Харченко Р.М. Хоменко Р.М. Методика викладання дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. Суми : 2019. № 5(89). С. 119–129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-21

Як цитувати

Сичов, С. О., & Сиротинська, О. К. (2022). ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ СИЛОВИМ ФІТНЕСОМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (9), 103–108. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.13

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ