МОТИВАЦІЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ХІМІЧНИХ ФАХІВ В ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • В. П. Родигіна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • О. В. Курій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • В. В. Бабаджанян Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.15

Ключові слова:

студенти хімічних фахів, мотивація, ціннісне ставлення до здоров’я, здоровий спосіб життя, професійна діяльність

Анотація

Однією з актуальних та важливих медико-соціальних проблем на сучасному етапі є збереження та зміцнення здоров’я молоді. Увага до проблеми формування мотивації на ціннісне ставлення до здоров’я студентською молоддю пояснюється тим, що рівень здоров’я студентів становить чималу частку в структурі населення й формує в майбутньому трудові ресурси нашої країни. У статті розглянуті роль мотивації у формуванні ціннісного ставлення до здоров’я студентів хімічних фахів. Студенти хімічних спеціальностей, незважаючи на свою майбутню професійну діяльність, яка здійснюється в умовах впливу на організм шкідливих хімічних речовин, на жаль, мало приділяють часу та зусиллям на збереження власного здоров’я. Було визначено рівень обізнаності студентів хімічних фахів першого курсу з ведення здорового способу життя. Для підвищення ефективності щодо підвищення мотивованості студентів хімічних спеціальностей на ціннісне ставлення до свого здоров’я була розроблена здоровоохоронна модель, яка ґрунтується на комплексному підході та взаємозв’язку навчальної та виховної роботи протягом усього періоду навчання.

Посилання

Авдєєнко І. М. Культура здоров’я студентів та середовищний підхід до її розвитку в умовах вищого навчального закладу. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с.

Башавець Н. А. Теоретико методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2012. 556 с.

Бойчук Ю. Д. Сучасні підходи до розуміння сутності здоров’я людини та суміжних із ним понять. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с.

Індекс здоров’я. Україна – 2018: Результати загальнонаціонального дослідження / под ред. Степурко Т. Г. та ін. Київ, 2018. 172 с.

Корж Н. Л. Формування ціннісного ставлення у студентів спеціальностей до фізичної культури в процесі самостійних занять : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02; Дніпропетровський держ. інститут фіз. культури та спорту. Дніпро, 2016. 21 с.

Мунтян В. С. Интериоризация мотивации как фактор оптимизации учебного процесса студентов. Адаптаційні можливості дітей та молоді. Одеса : ТОВ Лерадрук, 2012. С. 223–228.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. URL: http://oneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf.

Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспектив. Зб. наук. праць / за ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. Київ, 2003. 680 с.

Сичов С. О. Формування потреби фізичного вдосконалення у студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07. Київ, 2002. 17 с.

Формирование оздоровительной культуры студентов в специальном учебном заведении / В. П. Зайцев, С. И. Крамской. Белгород : БГТУ, АСВ, 2003. 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Родигіна, В. П., Курій, О. В., & Бабаджанян, В. В. (2022). МОТИВАЦІЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ХІМІЧНИХ ФАХІВ В ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Rehabilitation and Recreation, (10), 115–120. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.15

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ