РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗА ДИСТАЛЬНОЇ СЕНСОМОТОРНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ ДІАБЕТИЧНОГО ГЕНЕЗУ

Автор(и)

  • О. В. Лянна
  • Ю. М. Малярова
  • Д. В. Кривошапка

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.6

Ключові слова:

діабетична полінейропатія, больовий синдром, фізична терапія, реабілітаційна допомога, обстеження, ефективність втручання.

Анотація

Реабілітаційна допомога пацієнтам із діабетичною полінейропатією є непростим мультидисциплінарним завданням, і вирішення його має бути комплексним на основі застосування патогенетично обґрунтованих медикаментозних та немедикаментозних методів. Незалежно від наявності ускладнень, їх ступеня вираженості, основні стратегії реабілітаційного втручання таких пацієнтів передбачають наступне: контроль глікемії, дієтотерапію, медикаментозну патогенетичну терапію, фізіотерапевтичні методи лікування, фізичну терапію (кінезотерапію) та рефлексотерапію. Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати та впровадити алгоритм програми фізичної терапії пацієнтів із дистальною сенсомоторною полінейропатією діабетичного генезу. Методи дослідження. Для досягнення мети та завдань означеного дослідження використовувалися наступні методи дослідження: на рівні структура / функції за МКФ: клінічне обстеження, яке включало оцінку скарг, анамнезу; шкала симптомів нейропатії (Neurological Symptom Scores, NSS); шкала неврологічного дисфункціонального рахунку (Neuropathy Disability Score, NDS); шкала виразності симптомів діабетичної дистальної нейропатії NTSS‑9 (Neuropathy Total Symptom Score‑9); візуально-аналогова шкала болю; опитувальник болю Мак-Гілла; мануально-м’язове тестування; на рівні активність і участь: опитувальник SF‑36 (Short Form – 36); тест «Встань та йди» (Timed Up and Go test/TUG). Для всіх пацієнтів під час обстеження застосовували клінічні та спеціальні методи дослідження, що відповідають стандартам досліджень при даній патології та базуються на МКФ. Дослідження проводилось на базі Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Сумської міської ради в умовах відділення фізичної та реабілітаційної медицини. У дослідженні брали участь 10 пацієнтів (7 жінок та 3 чоловіки) із цукровим діабетом 2-го типу середньої важкості в стані компенсації або субкомпенсації, ускладненого дистальною сенсомоторною діабетичною полінейропатією. Результати дослідження. На підставі аналізу теоретичних даних та матеріалів власного дослідження розроблено алгоритм програми фізичної терапії пацієнтів із дистальною сенсомоторною полінейропатією діабетичного генезу залежно від ступеня вираженості больового синдрому та тяжкості клінічних проявів діабетичної полінейропатії за шкалою неврологічних симптомів NSS. У висновках визначено фактори ризику розвитку больового синдрому та виявлено, що ступінь порушення функції балансу та пересування в пацієнтів із цукровим діабетом обернено залежить від вираженості неврологічних симптомів та інтенсивності больового синдрому.

Посилання

Козьолкін О.А., Мєдвєдкова С.О., Ревенько А.В. Реабілітація хворих з вибраними неврологічними синдромами : навч. посіб. для самостійної роботи лікарів-інтернів за спеціальністю «Неврологія», «Загальна практика – сімейна медицина», лікарів- неврологів, сімейних лікарів. Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. 87 с.

Дубинецька В.М., Чуприна Г.М. Діабетична полінейропатія: погляд на проблему крізь призму коморбідності. Східноєвропейський неврологічний журнал. 2019. Вип. 1(25). С. 37–46.

Ahmad I., Verma S., Noohu M.M., Shareef M.Y., Hussain M.E. Sensorimotor and gait training improves proprioception, nerve function, and muscular activation in patients with diabetic peripheral neuropathy: a randomized control trial. J. Musculoskelet. Neuronal. Interact. 2020. Vol. 20(2). P. 234–248.

Шупер С.В, Шупер В.О., Рикова Ю.О., Темерівська Т.Г., Гусак В.В. Оцінка ефективності та доцільності застосування засобів фізичної терапії у хворих із діабетичною периферійною полінейропатією. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Вип. 5(27). С. 265–270.

Шупер С.В., Шупер В.О., Будник Л.М., Докаль І.Я., Гусак В.В., Рикова Ю.О. Оцінка ефективності фізичної реабілітації хворих із діабетичною периферичною полінейропатією. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура». 2019. № 31. С. 165–173.

Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Дубинецька В.М., Тижук З.Л. Фізичне та психічне функціонування осіб з діабетичною полінейропатією на фоні мультиморбідності. East European Journal of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 2020. Vol. 6(3–4). Р. 8–17.

Adelmanesh F. Reliability, validity, and sensitivity measures of expanded and revised version of the short-form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ-2) in patients with neuropathic and non-neuropathic pain. Pain. Med. 2012. Vol. 13(12). P. 1631–1636.

Міжнародна діабетична федерація (IDF). URL: http://www.idf.org/2013.

Gandhi M., Fargo E., Prasad- Reddy L., Mahoney K.M., Isaacs D. Diabetes: how to manage diabetic peripheral neuropathy. Drugs Context. 2022. № 11. Р. 20–21.

Petersen E., Stauss T.G., Scowcroft J.A. Effect of high-frequency (10-khz) spinal cord stimulation in patients with painful diabetic neuropathy. JAMA Neurol. 2021. Vol. 78(6). P. 687–698.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

Лянна, О. В., Малярова, Ю. М., & Кривошапка, Д. В. (2023). РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗА ДИСТАЛЬНОЇ СЕНСОМОТОРНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ ДІАБЕТИЧНОГО ГЕНЕЗУ. Rehabilitation and Recreation, (16), 46–53. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.6

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають