ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ПЕДІАТРИЧНОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

Автор(и)

  • O. B. Nekhanevych
  • M. O. Manin
  • N. Yu. Grishunina

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.17.19

Ключові слова:

педіатрична паліативна допомога, міждисциплінарна команда, спеціалізовані навички та вміння догляду, сімейно-центрована модель допомоги.

Анотація

Ураховуючи виклики сьогодення, пов’язані з медициною й наданням соціального захисту уразливим групам населення, проблема розвитку педіатричної паліативної допомоги є актуальною та важливою. Мета дослідження – проаналізувати рівень розвитку педіатричної паліативної допомоги в Україні та країнах Європи. Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково- методичної та спеціальної літератури, документальних матеріалів, інформаційних ресурсів мережі Інтернет, законодавчо-правової бази України, Республіки Польщі та Республіки Італії. Метою педіатричної паліативної допомоги є підтримка дитини та її родини відразу, коли діагностувалося захворювання, що є небезпечним для життя. Тривалість такої допомоги відбувається впродовж усієї траєкторії захворювання дитини. Педіатрична паліативна допомога скерована на покращення рівня фізичного, психічного, духовного благополуччя дитини та її сім’ї в межах діагностованого невиліковного, нерідко прогресуючого, захворювання. Для вирішення таких багатопрофільних завдань необхідна робота міждисциплінарної команди в паліативному стаціонарному відділенні, мобільній бригаді та допомозі в домашніх умовах. Сімейно-центрована модель педіатричної паліативної допомоги є однією з унікальних моделей супроводу родини для продовження низки соціально-медичних втручань для дитини і підтримки внутрішньосімейного спілкування, уникнення соціальної депривації родини, сприяння та координування догляду за дитиною з невиліковним захворюванням. Паліативна педіатрична допомога сприяє підвищенню якості життя дитини та її сім’ї. В Україні та країнах Європи педіатрична паліативна допомога потребує вирішення низки проблем у сфері фінансування, спеціалізованої освіти фахівців та батьків дитини. Функціонування стаціонарної та мобільної педіатричної паліативної команди повинно бути скоординованим та безперервним. Сімейно-центрована модель є ефективним підходом педіатричної паліативної допомоги дитині й родині.

Посилання

Бьон-Йоль Ю., Неханевич О.Б. Фізична терапія спастичності для корекції просторово-часових порушень ходьби в дітей із церебральним паралічем. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2021. № 14(1(35)). С. 142–148. DOI: 10.14739/2409-2932.2021.1.226890

Данилюк К.В. Сутнісна характеристика паліативної та хоспісної допомоги і принципи її надання в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1191.

Полякова Д.С. Правові та організаційні засади надання паліативної допомоги в Україні. Український медичний часопис. 2023. № 1(153). С. 67–70. https://doi.org/10.32471/umj.1680-3051.153.2380022.

Про вдосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні. Наказ МОЗ № 1308/2020. 2020. https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/z0609-20#Text

Слободюк З.О., Галіяш Н.Б. Паліативна допомога в неонатологїї та шляхи її розвитку. Медсестринство. 2017. № 1. С. 32–35. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2017.1.8486.

Уніфікований клінічний протокол паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі. Наказ МОЗ № 311/2012.

https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/dod_311_2ykpmd.pdf

Шкали та інструментарій оцінки стану тяжкохворого та визначення потреби в паліативній допомозі. Керівництво для використання в клінічній практиці. Київ : ТОВ «Видавництво КАЛИТА». 2021. 79 с. https://socialdata.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/palliative_scales_tools.pdf

Cancer pain relief and palliative care in children. World Health Organization. 1998. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42001

Giro d’italia delle cure palliative pediatriche. https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2023/02/sintesi-gcpp2023.pdf

Grygus I., Nagorna O., Nesterchuk N., Nogas A., Podoliaka P., Gamma T. A clinical case of physical therapy of a child with multiple sulfatase deficiency. Med. perspekt. 2021. № 26(2). P. 202-7. http://journals.uran.ua/index.php/2307-0404/article/view/234735

Grygus I., Nagorna O., Nogas A., Zukow W. Anthropological providing educational services to children with special educational needs. Journal of Human Sport and Exercise. 2019. № 14(4). P. 852–866. https://doi.org/10.14198/jhse.2019.14.Proc4.48

Grygus I., Nahorna O., Tabachnikov S., Prymachok L., Chernienko O. Physical therapy of a child with multiple sulfatase deficiency. Journal of Physical Education and Sport. 2021. № 21(5). Р. 2921–2926. DOI:10.7752/jpes.2021.s5388

Kozera K., Wojciechowska U., Marciniak W., Tokarska E., Dangel T. Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce (2013). Medycyna Paliatywna. 2015. № 7(1). P. 9–44. https://www.termedia.pl/Pediatric-palliative--home-care-in-Poland-2013-,59,25000,1,1.html

Le cure palliative pediatriche. https://www.vidas.it/storie-e-news/cose-da-saperecure-palliative-pediatriche/

Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej. 2019. 101 s. https://www.nik.gov.pl/plik/id,21371,vp,24011.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Як цитувати

Nekhanevych, O. B., Manin, M. O., & Grishunina, N. Y. (2023). ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ПЕДІАТРИЧНОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ. Rehabilitation and Recreation, (17), 159–164. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.17.19

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають