АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА ДИТЯЧОЇ ІНВАЛІДНОСТІ PEDI В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Автор(и)

  • О. Б. Нагорна
  • І. М. Григус

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.17.11

Ключові слова:

реабілітаційне оцінювання, опитувальник, функціонування, психометричні властивості, реабілітація.

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати ефективність застосування опитувальника визначення дитячої інвалідності PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) під час реабілітаційного оцінювання педіатричних пацієнтів неонкологічної етіології. Методи дослідження: системний підхід, узагальнення, індукція, аналіз і синтез, вимірювання, математична лінійно-економетрична модель, множинна регресія. Оскільки діти, які потребують паліативної неонкологічної допомоги, мають багатогранну патологічну симптоматику, то PEDI може визначити проблеми, які обмежують повсякденну діяльність дитини – самообслуговування, мобільність, соціальне функціонування. У дослідженні брало участь 47 дітей, які потребують паліативної неонкологічної допомоги, яких було розділено на основну групу (24 дитини) та групу порівняння (23 дитини). Наприкінці курсу реабілітації проведене контрольне оцінювання за доменами PEDI засвідчило якісне покращення у дітей обох груп. У домені «Мобільність» показник вірогідності розбіжності р < 0,05 засвідчено в трьох категоріях у дітей основної групи, у дітей групи порівняння – у двох категоріях; у домені «Соціальне функціонування» показник вірогідності розбіжності р < 0,05 спостерігався в одинадцяти категорій в основній групі та у п’яти категорій в групі порівняння; у домені «Самообслуговування» показник вірогідності розбіжності р < 0,05 оцінено в чотирнадцяти категоріях, у групі порівняння – у семи категоріях. У ході дослідження за допомогою множинної регресії підтверджено кореляційний зв’язок між шкалами опитувальника PEDI (коефіцієнт кореляції 0,89614649). Використовуючи лінійно-економетричну модель, установлено кореляцію між шкалою PEDI «Соціальне функціонування», виражену в балах, і можливістю Спілкування (коефіцієнт кореляції 0,916596) та Участі у справі (коефіцієнт кореляції 0,802483), виражені за допомогою кваліфікатора МКФ (коефіцієнт кореляції 0,802483). Також виявлено кореляцію між шкалою «Самообслуговування» PEDI, рівнем розвитку руки MACS, Контролем довільних рухових функцій (коефіцієнт кореляції 0,850873). PEDI є об’єктивним засобом для оцінки поточного рівня функцій, розвитку особистості педіатричного пацієнта та перевірки функціональних результатів протягом певного періоду часу.

Посилання

Григус І.М., Нагорна О.Б. (2023). Метод танцювально-рухової терапії дітей, які потребують паліативної допомоги. Rehabilitation &

recreation. 14:27-36. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.3

Загальна інвалідність дітей 0–17 років в Україні у 2015–2022 роках (аналітично-статистичний довідник). (2022). Київ. http://medstat.gov.ua/ukr/MMXXI.html

Закон України «Про освіту». https://urst.com.ua/act/pro_osvitu

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text

Колонюк К.О. (2023). Огляд сучасних інструментів оцінки ходи при обстеженні дітей із церебральним паралічем. Молодий вчений. 1(113):28-34. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-1-113-7

Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні». (2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0609-20#Text

Питальник оцінки дитячої інвалідності PEDI. https://kozyavkin.com/uk/news/content/pitalnik-ocinki-ditjachoji-invalidnosti-pedi/

Смертність дітей у віці до 1 року за причинами смерті в Україні у 2010–2022 роках (аналітично-статистичний довідник). (2022).

http://medstat.gov.ua/ukr/MMXXI.html

Grygus I., Nagorna O., Nesterchuk N., Nogas A., Podoliaka P., Gamma T. (2021). A clinical case of physical therapy of a child with multiple sulfatase deficiency. Med. perspekt. 26(2):202-7. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.2.234735

Kramer J.M., Liljenquist K., Coster W.J. (2016). Validity, reliability, and usability of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory‐

Computer Adaptive Test for autism spectrum disorders. Developmental Medicine & Child Neurology. 58(3):255-61.3 DOI: 10.1111/dmcn.

Paediatric Evaluation of Disability Inventory – Computer Adaptive Test (PEDI – CAT). https://movingahead.psy.unsw.edu.au

Shore B.J., Allar B.G., Miller P.E., Matheney T.H., Snyder B.D., Fragala-Pinkham M.A. (2017). Evaluating the discriminant validity of the pediatric evaluation of disability inventory: computer adaptive test in children with cerebral palsy. Physical therapy. 97(6):669-676.1

DOI: 10.1093/ptj/pzx033

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Нагорна, О. Б., & Григус, І. М. (2023). АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА ДИТЯЧОЇ ІНВАЛІДНОСТІ PEDI В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ. Rehabilitation and Recreation, (17), 102–108. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.17.11

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>