СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК У КОЗАЦЬКОМУ ДВОБОЇ З УРАХУВАННЯМ ФАЗ ОВАРІАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.2.19

Ключові слова:

українські національні єдиноборства, козацький двобій, жіночій спорт, оваріально-менструальний цикл, тренувальний процес

Анотація

Актуальність проблеми дослідження зумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку українських національних єдиноборств зростає їх популярність серед жінок різних вікових груп та стає вираженою тенденція до збільшення їх кількості у спортивних змаганнях. Мета – визначити зміну показників загальної фізичної підготовленості за час підготовчого періоду, спортсменок українського національного виду спортивних єдиноборств – козацького двобою, під впливом варіативності навантажень у тренуванні в різні фази оваріально-менструального циклу. Матеріал та методи. У дослідженні взяли участь 20 кваліфікованих спортсменок, які були розподілені на дві групи – контрольну (n=10)(1 – МСУ; 2 – КМСУ; 7 – 1 р.) та експериментальну (n=10) (1 – МСУ; 2 – КМСУ; 7 – 1 р.). Вік спортсменок, які взяли участь у дослідженні, становив 17–24 роки. Застосовувалися такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних спеціальної літератури, методи педагогічного контролю (тестування рухових якостей, педагогічні спостереження, методи математичної статистики). Результати. За час підготовчого періоду покращилися показники загальної фізичної підготовленості контрольної групи. Достовірно підвищилися загальногрупові показники у згинанні та розгинанні рук в упорі лежачі на 1,3 раза (t=2,24; р<0,05), часу вису на зігнутих руках на поперечині на 1,4 с. (t=2,15; р<0,05) та бігу на 2000 м на 28,5 с. (t=2,31; р<0,05). Поряд із цим достовірно кращі середньогрупові результати отримано у спортсменок експериментальної групи, в тренувальному процесі яких враховувалися фізичні навантаження в окремих фазах оваріально-менструального циклу (значні та великі навантаження використовувалися тільки в постменструальній і постовуляторній фазах) у втягуючому та базовому мезоциклах. Так, суттєво вищі показники в згинанні та розгинанні рук в упорі лежачі на 2,5 раза (t=2,54; р<0,05), часу вису на зігнутих руках на поперечині на 2,3 с (t=2,46; р<0,05), стрибку у довжину з місця на 9,9 см (t=3,26; р<0,01), перехід з положення упор присів у положення упор лежачи за 1 хв. на 3,4 раза (t=3,82; р<0,01), човниковому бігу 4 х 9 м на 0,6 с (t=2,56; р<0,05), стрибках зі скакалкою з ноги на ногу за 1 хв. на 13,1 раза (t=4,55; р<0,001), нахилах тулуба уперед, стоячи на гімнастичній лаві на 0,6 см (t=2,37; р<0,05), підійманні тулуба з вихідного положення лежачи на спині на 3,5 см (t=2,85; р<0,05). Після проведення тренувального процесу у підготовчому періоді більш значущих результатів отримано спортсменками експериментальної групи стосовно контрольної групи у стрибку у довжину з місця з двох ніг (t=2,99; р<0,05), човниковому бігу (t=2,26; р<0,05), стрибків зі скакалкою з ноги на ногу за 1 хв. (t=2,95; р<0,05). Висновки. Застосування у тренувальному процесі із загальної фізичної підготовки значних та великих навантажень у постменструальній і постовуляторній фазах оваріально-менструального циклу та зниження навантаження в інших фазах оваріально-менструального циклу сприяє достовірному зростанню показників фізичної підготовленості спортсменок. Таким чином, у плануванні тренувального процесу жінок із загальної фізичної підготовки в українському національному виді єдиноборств – козацькому двобої доцільне врахування оваріально-менструального циклу, що сприяє покращенню показників загальної фізичної підготовленості більшою мірою ніж у спортсменок, які тренувалась за методикою, яка не враховувала особливості функціонування жіночого організму протягом оваріально-менструального циклу.

Посилання

Ашанін В.С., Литвиненко А.М. Особливості застосування ударних дій у змагальній діяльності в хортингу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Київ, 2023. № 6(166), С. 13–16. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2023.6(166).02.

Будзин В.Р., Рябуха О.І. Особливості фазових змін деяких морфофункціональних показників у дівчат протягом оваріально-менструального циклу. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Чернігів. 2008. № 55, т. 2. С . 15–18.

Будзин В.Р., Рябуха О.І. Удосконалення навчально-тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді з урахуванням фаз ОМЦ. Львів : ЛігаПрес, 2009. 84 с.

Воронцов А.І. Метод спряження техніко-тактичної підготовки зі швидкісносиловою підготовкою в тренуванні дівчат та юніорок в боксі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Київ. 2020. № 7(127). С. 29–33. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2020.7(127).05.

Кириченко Т.Г. Оптимізація силового тренування осіб жіночої статі на прикладі занять пауерліфтингом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Київ. 2021. № 12 (144). С. 66–70. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2021.12(144).15.

Литвиненко А.М., Губницька Ю.С. Оцінювання технічних дій в національному виді єдиноборств – хортингу у змагальному розділі «Двобій». Теорія і методика хортингу. Київ. 2018. № 8. С. 132–138.

Литвиненко А.М., Мулик В.В. Ефективність змагальної діяльності в хортингу. Єдиноборства. Харків. 2023. № 4(30). С. 59–68. DOI: 10.15391/ed.2023-4.06.

Литвиненко А.М. Особливості спортивної підготовки у козацькому двобої. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Київ. 2023. № 12(172). С. 127–131. DOI: 10.31392/UDU-nc.series15.2023.11(171).22.

Мулик В.В. Сучасні аспекти побудови тренувального процесу спортсменок Слобожанський науково-спортивний вiсник. Харків. 2016. № 5(55). С. 57–62. doi: 10.15391/snsv.2016-5.010.

Орлик Н.А. Факторна структура функціональних можливостей спортсменок 17–22 років впродовж оваріально-менструального циклу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків. 2017. № 29. С. 94–102.

Осіпов В. До питання впливу інтенсивних фізичних навантажень на менструальну функцію спортсменок. Теорія та методика фізичного виховання. Київ. 2012. № 5. С. 42–45.

Петренко Ю.О., Меньших О.Е., Котегова Л.І. Удосконалення фізичної підготовки жінок. Черкаси. 2015. С. 16–18.

Платонов В.М. Сучасна система спортивного тренування. Київ. 2020. 704 с.

Попович А.В. Правила спортивних змагань з козацького двобою. Київ. 2003. С. 2–6.

Саєнко В.Г., Гурмаженко М.О. Порівняння рівня розвитку фізичних якостей жінок в контактних видах східних єдиноборств. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків. 2010. №. 7. С. 88–91.

Федоров С.І., Пантик В.В. Особливості зміни функціональних можливостей спортсменів в процесі силової підготовки в хортингу в умовах різних комбінацій використання базових та ізольованих вправ. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. № 7(5). С. 39. DOI: 10.26693/jmbs07.05.335.

Чернозуб А.А., Кочина М.Л., Чабан І.О. Підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменок, які спеціалізуються в рукопашному бої, на основі використання індивідуальних психофізіологічних характеристик. Український журнал медицини, біології та спорту. 2017. № 6 (9). С. 69–74. DOI: 10.26693/jmbs02.07.069.

Шахлина Л.-Я.Г. Медико-біологічні основи спортивного тренування жінок : монографія. НУФВСУ. Київ : Наукова думка, 2001. 328 с.

Шахліна Л-Я.Г. Сучасний погляд на проблему синдрому «тріада жінки-спортсменки». Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 2021, 1: 3–13. DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2021.1.3-13.

Lytvynenko A.M., Mulyk V.V. Analysis of the process of emergence and development trends of Ukrainian and Eastern national types of martial arts. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport. Kharkiv. 2023. № 27(4), С. 168–174. DOI: 10.15391/snsv.2023-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Литвиненко, А. М., & Мулик, В. В. (2024). СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК У КОЗАЦЬКОМУ ДВОБОЇ З УРАХУВАННЯМ ФАЗ ОВАРІАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ. Rehabilitation and Recreation, 18(2), 203–211. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.2.19

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ