PHYSICAL EDUCATION AS A PROCESS OF LEARNING PHYSICAL CULTURE AND IMPLEMENTATION IN HEALTH EDUCATION WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO PROCES UCZENIA SIĘ KULTURY FIZYCZNEJ A REALIZACJA W EDUKACJI ZDROWOTNEJ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В ОЗДОРОВЧУ ОСВІТУ

Автор(и)

  • O. Zabolotna
  • D. Skalski
  • M. Formela
  • N. Nesterchuk
  • Igor Grygus National University of Water and Environmental Engineering, Institute of Health

Ключові слова:

sport, physical culture, health education, learning, kultura fizyczna, edukacja zdrowotna, uczenie się, спорт, фізична культура, медичне виховання, навчання

Анотація

This article will address the topic of physical education and health education as processes of learning physical culture, especially through the prism of teaching methodology in schools. The broadly understood physical culture requires the students and society to be made aware that it is not only sport, but also everything that is connected with it, and considering the inseparable connection between sport and health, one can not overlook the important role of education in this area.

 W niniejszym artykule poruszony zostanie wątek wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej jako procesów uczenia się kultury fizycznej, zwłaszcza przez pryzmat metodyki nauczania w szkołach. Szeroko rozumiana kultura fizyczna wymaga uświadomienia uczniom i całemu społeczeństwu, że jest to nie tylko sport, ale również wszystko to, co się z nim wiąże, a biorąc pod uwagę nierozerwalny związek sportu i zdrowia nie można pominąć istotnej roli edukacji w tym zakresie.

 У цій статті розглянуто питання фізичного виховання та медичної освіти як процесів навчання фізичної культури, особливо через призму методики викладання в школах. Широко зрозуміла фізична культура вимагає від студентів і суспільства усвідомлення того, що не тільки спорт, але і все, що з ним пов'язано, і з урахуванням нерозривного зв'язку між спортом і здоров'ям, не можна не помітити важливу роль освіти в цій сфері.

Посилання

Liedke A., Wlaźnik K. Kultura fizyczna w klasach 1-3, PRZEWODNIK METODYCZNY. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; Warszawa, 1983.

Maria i Jerzy Kołodziejowie. Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym; Rzeszów, 1998.

http://www.profesor.pl/mat/n13/pokaz_material_tmp.php?plik=n13/n13_w_zlotnik_010306_1.php&id_m= 16047

Kaźmierczak A., Makarczuk A., Maszorek-Szymala A. Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu człowiek, Łódź 2007.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2009), Podstawa programowa z komentarzami. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, tom 8, Warszawa, s. 56.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2009), Podstawa programowa z komentarzami. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, tom 8, Warszawa, s. 56.

##submission.downloads##

Як цитувати

Zabolotna, O., Skalski, D., Formela, M., Nesterchuk, N., & Grygus, I. (2019). PHYSICAL EDUCATION AS A PROCESS OF LEARNING PHYSICAL CULTURE AND IMPLEMENTATION IN HEALTH EDUCATION WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO PROCES UCZENIA SIĘ KULTURY FIZYCZNEJ A REALIZACJA W EDUKACJI ZDROWOTNEJ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В ОЗДОРОВЧУ ОСВІТУ. Rehabilitation and Recreation, (4). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/52

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>