STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU DLA TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS FOR HEALTH TOURISM IN THE KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP

Автор(и)

  • Mariusz Barczak University of Economy in Bydgoszcz
  • Robert Brudnicki University of Economy in Bydgoszcz
  • Piotr Prus University of Economy in Bydgoszcz

Ключові слова:

turystyka uzdrowiskowa, ruch turystyczny, popyt turystyczny

Анотація

Celem artykułu jest ustalenie stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju dla turystyki uzrowiskowej w trzech wybranych obszarach recepcji turystycznej w województwie kujawsko-pomorskim (Ciechocinku, Inowrocławiu i Wieńcu Zdroju). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu na próbie 1303 respondentów. Wyniki badań pozwoliły ustalić podstawowe parametry ruchu turystycznego tj. między innymi: profil społeczno-demograficznego odwiedzających, strukturę odwiedzających według pochodzenia, obszary ciążenia rynkowego (kierunki przyjazdów i ich natężenie), wybrane parametry opisowe ruchu turystycznego (długość pobytów, osoby towarzyszące w podróżach, wykorzystywane środki transportu), a także postrzeganie atrakcyjności wybranych elementów potencjału turystycznego oraz poziomu skłonności do rekomendacji badanego rejonu.

Посилання

Alejziak W., 2009, Regionalne badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Ekspertyza dla POT, Zasoby internetowe:

Alejziak W., Aktualny stan badan konsumentów usług turystycznych w regionach, [w:] Dziedzic E. (red.) Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, POT, Warszawa, str. 62-63

Brudnicki R., Barczak M., Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim 2015, K-POT, Bydgoszcz 2016.

Dziedzic E, 2010, Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką, [w:] Dziedzic E. (red.) Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, POT, Warszawa, str. 5

Hall C. M., McArthur S. (Eds.), 1993, Heritage management in New Zealand and Australia: visitor management, interpretation and marketing, Oxford University Press, Auckland and New York. https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/148/Ekspertyza%20dla%20POT.pdf [dostęp: 15.09.2017 r.]

Jaroszewska-Brudnicka R., Brudnicki R., 2013, Kreowanie nowych produktów turystycznych na obszarach przyrodniczo cennych, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.15, Zeszyt 37/4/2013/ Rogów [Zasoby internetowe: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-d63176bd-6f01-455d-af0b-6e2df85c97bb/c/Jaroszewska-Brudnicka_Brudnicki.pdf [dostęp: 15.09.2017 r.]

Nawrot Ł., Zmyślony P., 2009, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Proksenia, Kraków

Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny, Bydgoszcz 2017.

##submission.downloads##

Як цитувати

Barczak, M., Brudnicki, R., & Prus, P. (2018). STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU DLA TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS FOR HEALTH TOURISM IN THE KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (3). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/70