ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W POLSCE – AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA THE DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM PRODUCTS IN POLAND – CURRENT PROBLEMS AND CHALLENGES

Автор(и)

  • Robert Brudnicki University of Economy in Bydgoszcz

Ключові слова:

turystyka zdrowotna, turystyka uzdrowiskowa, turystyka medyczna, marka polskiego produktu turystyki zdrowotnej

Анотація

W ostatniej dekadzie na globalnym rynku turystycznym obserwuje się dynamiczny rozwój turystyki zdrowotnej. Zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństw, wzrost ilości czasu wolnego oraz dochodów ludności, a także zmiany w świadomości społecznej w temacie zdrowia oraz stylu życia – to czynniki mające znaczący wpływ na wysoką dynamikę wzrostową tego segmentu rynku. Wyjazdy turystyczne łączone z potrzebami skorzystania z usług uzdrowiskowych i medycznych stały się elementem gry rynkowej – w Europie wzrost popytu na usługi lecznicze i turystyczne w samych tylko uzdrowiskach szacuje się na 3%-5% w skali roku. Turystyka zdrowotna, w tym uzdrowiskowa i medyczna, także i w Polsce staje się priorytetowym i o wysokim potencjale eksportowym sektorem gospodarki. Na rynku światowym i europejskim istnieje jednak silna konkurencja. Polska ma szanse sprostać rynkowym wyzwaniom – posiada dobrze zorganizowaną, zmodernizowaną sieć uzdrowisk oraz rozwijającą się podaż nowoczesnych usług medycznych, korzystniejszą cenowo w odniesieniu do konkurentów (głównie krajów europejskich). Istnieją jednak liczne wyzwania, których realizacja w bliskiej przyszłości może znacząco wpłynąć na pozycję konkurencyjną polskiego, markowego produktu turystyki zdrowotnej.

Посилання

Białk-Wolf, A., 2010, Zdrowotna funkcja współczesnej turystyki [w]: Turystyka zdrowotna, M. Boruszczak (red.), Wydawnictwo WSTiH, Gdańsk, s. 18.

Biernacka J., 2015, Znaczenie polskiej turystyki medycznej i jej pozycja na światowym rynku turystyki medycznej, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne nr 10 (2015), Zeszyty Naukowe nr 851, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, str. 47

Głos w sprawie rozwoju turystyki zdrowotnej do Polski w ramach konsultacji rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 2016, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej, Zasoby internetowe https://turystyka-medyczna.com/turystyka-zdrowotna-w-polsce-uspiony-potencjal/ [dostęp: 15.09.2017 r.]

Nowotarska-Romaniak B. (red.), 2012, Marketing usług zdrowotnych, Wyd, Wolters Kluwer S.A., Warszawa, str. 8

Raport: Health and wellness tourism in Poland, 2012

Religioni U., Religioni M., 2015, Medical tourism trends In Poland, [w:] Medical and Biological Sciences, 2015, 29/2, Collegium Medicum UMK, Toruń, Zasoby internetowe: https://www.cm.umk.pl/en/images/medical/29_2/7_art.pdf [dostęp: 14.09.2017 r.]

Tucki A. Hadzik A., 2013, Raport końcowy z badania dziedzinowego „Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zidentyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych”, Wyd. Perfecta Info, Lublin, str. 7.

https://ireland.trade.gov.pl/en/f/download/fobject_id:162079 [dostęp: 15.09.2017 r.]

https://www.tourmedica.pl/blog/turystyka-medyczna-w-polsce-ad-2017-stan-rozwoj-perspektywy/ [dostęp: 15.09.2017 r.]

https://bip.msit.gov.pl/download/2/415/Kierunkirozwojuturystykido2015roku.pdf [dostęp: 13.09.2017 r.]

http://medicaltravelpartner.pl/811-2/ [dostęp: 15.09.2017 r.]

https://turystyka-medyczna.com/inteligentne-specjalizacje-w-turystyce-polskich-regionow/ [dostęp: 15.09.2017 r.]

http://medicaltravelpartner.pl/811-2/ [ dostęp: 15.09.2017 r.]

https://www.mr.gov.pl/media/36848/SOR_2017_maly_internet_03_2017_aa.pdf [dostęp: 15.09.2017 r.]

##submission.downloads##

Як цитувати

Brudnicki, R. (2018). ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W POLSCE – AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA THE DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM PRODUCTS IN POLAND – CURRENT PROBLEMS AND CHALLENGES. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (3). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/71