РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ФУТБОЛІСТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.23

Ключові слова:

футболісти, амплуа, фізичні та спеціальні якості, методика

Анотація

За мету поставлено дослідити вплив авторської методики на розвиток спеціальних фізичних якостей футболістів різного амплуа. У матеріалах визначено використання бази спортивного комплексу НУВГП м. Рівне, на якій були задіяні 20 футболістів експериментальної групи, що пройшли етап попередньої базової підготовки. Також 18 спортсменів збірної НУВГП з футболу (контрольна група), які неодноразово брали участь у змаганнях серед ЗВО міста. Використовувалися такі методи дослідження: аналіз літературних джерел, практичний досвід, фізичні тести, статистичний метод U-критерій Манна-Уітні. Отримані результати свідчать, що для розвитку оптимального рівня фізичних та спеціальних якостей футболістів різного амплуа потрібно використовувати раціональні засоби і методи підготовки. В контексті дослідження авторська методика сприяла пошуку оптимальних шляхів удосконалення профільних фізичних та спеціальних якостей майбутньої спортивної спеціалізації. Увага приділялася індивідуалізації процесу підготовки футболістів стосовно притаманних особистості спортсмена фізичних та спеціальних якостей, що становило основу авторської методики. Висока варіативність яких виявилася підходом для розвитку техніко-тактичних навичок та спеціальних фізичних якостей, таких як швидкість реагування та прийняття рішень, швидкість пересування по полю, вибухова сила, координація рухів. Так, на початок експериментальних досліджень ЕГ мала незначну відмінність на користь КГ у контрольних випробуваннях. А наприкінці дослідження завдяки використанню вибраних засобів і методів тренувань спостерігаються значні зміни у контрольних видах випробувань, а саме: «ведення м’яча 30 м» – амплуа «нападники» ЕГ на 0,3 с (6,0±0,91); у «веденні м’яча 30 м з обвідкою стояків» – амплуа «півзахисники» ЕГ (7,3±0,1) покращили результат на 0,8 с від початку дослідження; амплуа «підтягування» у «нападників» і «захисників» ЕГ збільшилося (15±1,30), що відповідає параметру статистичної значущості р≤0,01. Висновки. Покрашення результату спостерігається у всіх обстежених спортсменів, але зміни рівня вірогідності значень у цих контрольних випробуваннях не виявлено. Пояснити це можна тим, що динаміка ігрових прийомів гравців різного амплуа свідчить, з одного боку, про попередній рівень розвитку спеціальних фізичних якостей, а з іншого боку, низьку імовірність різниці (Р > 0,05). Констатація про неоднозначність рівня вірогідності значень змін вказує на те, що покращення результатів спостерігаються, але не в усіх випадках досягається статистична значущість. Загалом, наше дослідження поповнило розуміння впливу спеціальних фізичних якостей на ігрові навички футболістів різного амплуа та підкреслило значення використання індивідуалізованих підходів у тренуванні.

Посилання

Боднар А. Розвиток координаційних здібностей футболістів в ЗВО. Scientific letters ofAcademic Society of Michael Baludansky. 2020. 8(3):32–33.

Борисенко Е.Ф. Фізична підготовка URL: http://borev.com.ua/coach/fizicheskaypodgotovka.html.

Біляй А.Г., Зайцев С.І. Програма підготовки футболістів академії «Рух» Львів. Львів, 2020. 97.

Блюдик B.C. Нове в тренуванні юних футболістів. Теорія і практика фізичної культури. 2015. 8:40–41.

Годик М.А., Шамардін А.И., Халіль И. Командні, групові і індивідуальні вправи та їх співвідношення в тренуванні юних футболістів. Теорія і практика фізичної культури. 2017. (7): 49–51.

Зелінський В.М., Григус І.М., Скальскі Д. Профілактика травм стегна у футболістів. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини=Rehabilitation & Recreation. 2019. 5:7–13.

Костюкевич В.М., Перепелиця О.А., Гудима С.А., Поліщук В.М. Теорія і методика викладання футболу: навчально-методичний посібник. 2-е вид. перероб. та доп. Київ : КНТ. 2017. 310.

Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту) : навчальний посібник. 2-е вид., допов. та доопрац. Київ : КНТ. 2016. 616.

Наконечний Р.Б., Хіменес Х.Р. Передумови якісної реалізації тактичної підготовки футболістів 11–12 років. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2021. 4:8–13. https://doi.org/10.32652/tmfvs.2021.4.8-13.

Наконечний Р.Б., Хіменес Х.Р., Антонов С.В., Свістельник І.Р. Тактична підготовка в командних ігрових видах спорту на ранніх етапах багаторічного удосконалення спортсменів: постановка проблеми. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. 7(2):286–95. DOI: 10.26693/jmbs 07.02.286.

Овчаренко С.В., Яковенко О.В. Дослідження рівня підготовленості юних футболістів різного ігрового амплуа. Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції. Харків. 2014. 121–124.

Суворов О.А., Сичов Д.В., Аксьонов Д.В. (укладачі). Фізична культура : основи техніки і тактики гри у футбол : методичні настанови. Харків. 2018. 88.

Степанюк С.І., Левін І.Л. Рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості юних футболістів. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту : зб. матеріалів VIІ регіональної наук.-практ. інтер.-конф. з міжнародною участю. Харків : ХДАФК. 2019. 136–139.

Степанюк С.І., Ткачук В.П., Цесько М.В., Левін І.Л. Вплив ігрового методу на формування у хлопчиків 8–10 років знань про техніку виконання прийомів гри у футбол. Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2019. 50–53.

Чижик В.В., Романюк. В.П. Функціональна та рухова підготовка юного футболіста. Луцьк : ПВД «Твердиня». 2012. 340.

Основи методики навчання і тренування. URL: http://futbol-prepod.narod.ru/glava_.

Grygus I., Kuczer T. Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego. Journal of Health Sciences. 2013. 3(10):583–604.

Diachenko-Bohun M., Hrytsai N., Grynova M., Grygus I., Skaliy A., Hagner-Derengowska M., Napierała M., Muszkieta R., Zukow W. Historical Retrospective of the Development of Scientific Approaches to Health-Saving Activity in Society. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. 9(1):31–38. URL: http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/692.

Mahlovanyy A., Grygus I., Kunynets O., Hrynovets V., Ripetska O., Hrynovets I., Buchkovska A., Mahlovana G. Formation of the mental component of the personality structure using physical activity. Journal of Physical Education and Sport. 2021. Vol. 21 (Suppl. issue 5), 3053–3059.

Momot O., Diachenko-Bohun M., Hrytsai N., Grygus I., Stankiewicz B., Skaliy A., Hagner-Derengowska M., Napierala M., Muszkieta R., Ostrowska M., Zukow W. Creation of a Healthcare Environment at a Higher Educational Institution. Journal of Physical Education and Sport, 2020. 20 (Supplement issue 2), 975–981.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Годлевський, П. М., Зубрицький, Б. Д., & Спринь, О. Б. (2024). РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ФУТБОЛІСТІВ. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 218–226. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.23

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ