ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • А. О. Ногас Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • С. В. Гуцман Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • П. С. Подоляка Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • Т. В. Гамма Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • О. І. Ніколенко Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.25

Ключові слова:

здоровий спосіб життя, здоров’я, фізична культура, рухова активність

Анотація

У статті узагальнені літературні відомості щодо визначення поняття здорового способу життя, розглянуто його складові частини, узагальнено теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя за допомогою фізичної культури. Мета дослідження – обґрунтувати позитивний вплив, роль і значення фізичної культури у формуванні здорового способу життя. У теоретичному дослідженні застосовувалися такі загальнонаукові методи дослідження: аналіз і синтез джерел науково-методичної літератури; вивчення і узагальнення досвіду ефективних методів формування здорового способу життя за допомогою фізичної культури. Доведено взаємозв’язок фізичної культури як одного з найбільш вагомих засобів, що сприяє формуванню здорового способу життя. Встановлено, що специфічною основою змісту фізичної культури є раціональна рухова активність людини, яка є одним із найважливіших показників здорового способу життя.

Посилання

Вишневська В., Яланська С. Фізична культура у формуванні здорового способу життя. Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. студ., магістр. та асп. Львів, 2007. С. 38–42.

Герасимова Т.В. Формування навичок здорового способу життя засобами оздоровчої фізичної культури. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 10. С. 25–27.

Голуб Л. Контент-аналіз нормативно-правових документів України та окремих законів у сфері охорони здоров’я і фізичної культури. Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІІ Між. наук.-прак. конф. 2009. С. 31–34.

Горбаченко К., Мочарський А. Фізична культура як фактор формування здорового способу життя особистості. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. Львів, 2007. Вип. 11, т. 1. С. 58–62.

Денисовець Т., Квак О. Значення фізичної культури у формуванні здорового способу життя студентів у закладах вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2020. 2(122). С. 51–55.

Коваль В.Ю. Шляхи формування здорового способу життя у молодого покоління. Херсон, 2010.

Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи / за заг. ред. М. Лук’янченка, Ю. Шкребтія, Е. Боляха та ін. Дрогобич : КОЛО, 2005. 124.

Свістельник І. Здоровий спосіб життя: анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами. Київ : Кондор, 2011. 270 с.

Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і професійної діяльності [Текст] : конспект лекції / Т.В. Шепеленко, О.Р. Лучко, С.С. Довженко. Харків : УкрДАЗТ, 2013. 28.

Формування здорового способу життя. Навчально-методичні рекомендації / авт. колект.: Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волков, Н. Дзюба, В. Коляда, Н. Комарова, І. Пєша, Н. Тілікіна (кер. авт. колект. О. Вакуленко). Київ : ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», 2018. 100.

Шепеленко Т.В., Буц А.М., Бодренкова І.О. Фізичне виховання у формуванні здорового способу життя : навч. посібник. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 125.

Горбатий А.Ю., Шиндрик А.А. Фізична культура як фактор формування здорового способу життя особистості. 2008. URL: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/Gorbati.php.

Законодавче та нормативне забезпечення діяльності з формування здорового способу життя / О. Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова та ін. URL: http://www.health.gov.ua/Publ/conf.nsf/50e0ce97d91c75b3c2256d8f0025c386/39db46894f4d5a16c2256ddc003c6a90?OpenDocument.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

Ногас, А. О., Гуцман, С. В., Подоляка, П. С., Гамма, Т. В., & Ніколенко, О. І. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Rehabilitation and Recreation, (9), 187–192. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.25

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>