ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ З ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Автор(и)

  • А. В. Єрмолаєва
  • Л. В. Польща

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.5

Ключові слова:

цереброваскулярна патологія, хронічна ішемія мозку, фізична реабілітація, якість життя, вторинна профілактика.

Анотація

Судинні захворювання нервової системи є однією з провідних причин стійкої втрати працездатності як в Україні так і в усьому світі, поступаючись лише онкопатології та травмам. Більшу частку в структурі судинних хвороб посідають саме цереброваскулярні захворювання, зумовлені в основному повільно прогресуючими формами хронічної ішемії мозку, розвиток якої призводить до погіршення загального стану та значного зниження якості життя. Комплексне застосування реабілітаційних заходів сприятиме уповільненню темпів прогресування, вторинній профілактиці ускладнень та значному покращенню якості життя. Мета дослідження – вивчити вплив комплексної фізичної реабілітації на якість життя хворих з хронічною ішемією мозку субкомпенсованої стадії. Методи дослідження – якість життя оцінювали за допомогою електронної програми-опитувальника Medical Outcomes Study Short Form (SF-36). Для статистичного аналізу даних використовували дескриптивну статистику; порівняння середніх значень змінних здійснювали за допомогою параметричного методу t-критерію Стьюдента. Для порівняння показників малих вибірок використовували непараметричний метод (U-критерій Манна-Уітні). Результати дослідження показали що позитивний вплив впровадженої комплексної програми фізичної реабілітації знайшов своє відображення на всіх аспектах якості життя, за результатами опитувальника (SF-36), однак більш вираженими були зміни у хворих основної групи за показниками: «життєздатність» – пацієнти відмічали покращення настрою, підвищення енергійності та додавання життєвих сил; «роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності» підвищення фізичної активності; «соціальна активність» бажання в спілкуванні; «роль емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності» підвищення мотивації до самореалізації та «загальне сприйняття здоров’я» покращення загального здоров’я. Висновки – позитивний вплив впровадженої комплексної програми фізичної реабілітації знайшов своє відображення на всіх аспектах якості життя хворих, за результатами електронного опитувальника (SF-36), що свідчить про її своєчасність, значимість та ефективність.

Посилання

Андріюк Л.В., Єрмолаєва А.В. Клініко-неврологічні характеристики хворих з початковими проявами хронічної цереброваскулярної недостатності різної етіології. Фітотерапія. Часопис. Київ: ПВНЗ «Київський медичний університет УАМН». 2020. № 6. C. 12-17. doi:10.33617/2522-9680-2020-3-12

Воронін Д.М., Павлюк Є.О. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи : навчальний посібник. Хмельницький: ХНУ, 2011. 143 с.

Гагара В.Ф., Єрмолаєва А.В., Семенов Д.В. Застосування масажу як засобу нормалізації венозного відтоку головного мозку. Матеріал IV Всеукраїнського з’їзду фахівців зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини фізичної та реабілітаційної медицини – 2019». Дніпро, 2019. С. 48-51.

Коваленко О. Є., Литвин О. В. Хронічна ішемія головного мозку як одна з найпоширеніших патологій у практиці сімейного лікаря та невролога. «Здоров'я України 21 сторіччя». № 18, 2020. С. 32-33.

Колесник М. Цереброваскулярна патологія: мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів. Український медичний часопис. 2019. URL: https://www.umj.com.ua/ article/164052/tserebrovaskulyarna-patologiyamultidistiplinarnij- pidhid-do-likuvannyapatsiyentiv (дані звернення 24.11.2022)

Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, зв’язаних зі здоров'ям: [10 перегляд, пер. з англ.]. Женева, 1995. 634 с.

Черній Т.В. Хронічна ішемія головного мозку: дослідження церебро-кардіальних взаємодій. Формування патологічної системи мозку. Клінічна та профілактична медицина, Том 1, № 11, 2020. С. 80-91. https://doi.org/10. 31612/2616-4868.1(11).2020.09

Bauer A.M., Bain M.D., Rasmussen P.A. Chronic Cerebral Ischemia: Where «Evidence- Based Medicine» Fails Patients. World Neurosurg. 2015. № 3. Р. 8-14. Doi: 10.1016/j. wneu.2015.04.049.

Effect and efficacy of lifestyle interventions as secondary prevention. Liljehult J. et al. Acta Neurol Scand. 2020. Р. 299-313. Doi:10.1111/ ane.13308.

Ware J.E., Kosinski M., Keller S.D. SF-36 Physical and Mental Health Summary Scales: A Uservs Manual – The Health Institute, New England Medical Center. Boston, Mass, 1994. 87 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Єрмолаєва, А. В., & Польща, Л. В. (2022). ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ З ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ. Rehabilitation and Recreation, (13), 42–47. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.5

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ