IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS WITH THE HELP OF PHYSICAL ACTIVITY

Автор(и)

  • А. О. Nogas

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.6

Ключові слова:

ревматоїдний артрит, якість життя, лікувальна фізична культура, фізичні вправи.

Анотація

У статті висвітлені основні ланки етіології та патогенезу ревматоїдного артриту, описані ступені активності ревматоїдного процесу та критерії визначення функціональної здатності хворого на ревматоїдний артрит. Виявлено, що малорухливий спосіб життя, низький рівень фізичної підготовленості – два чинники, характерні багатьом хворим, котрі страждають на ревматоїдний артрит. Відмічено, що важкість стану хворого ревматоїдним артритом супроводжується больовим синдромом, погіршенням фізичних функцій, зниженням показників фізичного здоров’я, значно впливаючи на якість їх життя. У статті узагальнені і представлені сучасні погляди і тенденції щодо проведення фізичної терапії хворих на ревматоїдний артрит. Розглянуто основні підходи до призначення засобів лікувальної фізичної культури в системі фізичної терапії хворих на ревматоїдний артрит на стаціонарному етапі лікування. Ґрунтовно описано застосування фізичних вправ при ревматоїдному артриті наступних видів: статичних, пасивних, активних з допомогою, активних з опором. Встановлено, що фізична терапія є невід'ємною складовою успішного лікування ревматоїдного артриту. Зокрема систематичні заняття фізичними вправами поліпшують загальне самопочуття, зменшують біль, підвищують рухливість, сприяють збереженню функціональної активності суглобів, позитивно впливають на роботу серця і загальний кровообіг, а отже і покращують якість життя пацієнтів. Відмічено, що дозована, індивідуально підібрана, рухова активність позитивно впливає на перебіг захворювання на ревматоїдний артрит і якість життя хворих, унаслідок нормалізації в першу чергу психологічного та психоемоційного стану хворих. Водночас, акцентовано увагу на те, що на даний час немає чітких методичних розробок щодо реабілітаційного обстеження та підбору адекватних засобів і методів, які дадуть змогу стандартизувати обсяг призначуваних реабілітаційних заходів при складанні довгострокових індивідуальних програм відновлення здоров'я та якості життя хворих на ревматоїдний артрит в умовах стаціонару. Доведена необхідність в розробці й теоретичному обґрунтуванні концепції фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит в умовах стаціонарного лікування для покращення якості їх життя.

Посилання

Дорошенко Т.В., Ярцева С.В., Линниченко Е.Р. Лікувальна фізкультура в комплексній терапії хворих на ревматоїдний артрит. Український медичний альманах. 2008, том 11. 6 (додаток). 28–29.

Коваленко В.М., Шуба М.М., Шолохова Л.Б. Ревматоїдний артрит. Діагностика та лікування. За ред. В.М. Коваленко. К.: Моріон, 2001. 272.

Коритко З.І., Поник Р.М., Купріненко О.В. Вплив засобів фізичної реабілітації на якість життя хворих при ревматоїдному артриті. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2019, 4(88): 45-52.

Кошукова Г.М. Патогенетичне обґрунтування застосування лікувальних фізичних чинників у хворих на ревматоїдний артрит: автореф. дис. докт. мед. наук: 14.01.33. Ялта, 2010. 42.

Мятыга Е.Н., Мятыга Д.С., Гончарук Н.В. Лечебная физическая культура при ревматоидном артрите на стационарном этапе. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2012. 2. 128–131.

Нейко Є.М., Яцишин Р.І., Штефюк О.В. Ревматоїдний артрит: сучасний погляд на проблему. Український ревматологічний журнал. 2009. 2 (36). 35–39.

Ногас А.О. Ревматоїдний артрит – сучасний стан проблеми. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк, 2013. 1 (21). 298–302.

Ногас А.О., Карпінський А.Ю. Рухова активність у фізичній реабілітації хворих на ревматоїдний артрит. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. 1 (37). 130-135.

Ногас А.О., Карпінський А.Ю. Застосування лікувального масажу в комплексній фізичній терапії хворих на ревматоїдний артрит. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Івано-Франківськ, 2017. 27. 209-214.

Полулях М.В., Герасименко С.І., Рой І.В., Заморський Т.В., Лазарев І.А., Черняк В.П. Програма фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит при ендопротезуванні колінного суглоба. Ортопедія, травматологія, протезування. 2007. 3. 106–110.

Grygus I., Nogas A. Recourses use modern aspects of physical rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis. Nowoczesne aspekty rehabilitacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania naukowe w rehabilitacji. Redaktor: Teresa Pop. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. 80-87.

Nogas A., Grygus I., Prymachok L. Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(11):184–194.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Nogas, A. O. (2022). IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS WITH THE HELP OF PHYSICAL ACTIVITY. Rehabilitation and Recreation, (13), 48–53. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.6

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ