ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ

Автор(и)

  • А. О. Ногас

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.9

Ключові слова:

ревматоїдний артрит, психоемоційний стан, тривога, депресія, фізична терапія.

Анотація

У статті наведені дані щодо поширеності захворювання на ревматоїдний артрит. Встановлено, що висока ураженість осіб працездатного віку, швидка інвалідизація хворих представляє серйозну медико-соціальну проблему та спричиняє величезні економічні витрати. Досліджено, що хронічний, прогресуючий процес захворювання призводить до формування в пацієнтів психоемоційних порушень, які негативно впливають на якість їхнього життя. Мета роботи – оцінити ефективність впливу засобів фізичної терапії на психоемоційний стан пацієнтів із ревматоїдним артритом. Матеріал та методи. Обстежено 188 пацієнтів із ревматоїдним артритом, із них жінок – 156 (83 %), чоловіків – 32 (17 %), середній вік яких склав 45 років. Усі хворі були розподілені методом рандомізації на контрольну (n = 92) та основну (n = 96) групи. З метою оцінки ефективності впливу засобів фізичної терапії на психоемоційний стан пацієнтів із ревматоїдним артритом нами проведено анкетування з використанням Госпітальної шкали тривоги і депресії HADS. Результати. До технології реабілітаційних заходів належали: терапевтичні вправи, лікувальний масаж, самомасаж, ортезування, фізіотерапевтичні процедури, гідротерапія, кінезіотейпування, механотерапія. Проводили психологічну підтримку пацієнтів, застосовували аутогенне тренування та позитивну психотерапію. Первинне обстеження показало, що в більшості пацієнтів із ревматоїдним артритом (86 %) спостерігаються психоемоційні порушення тривожного та депресивного характеру, що підтверджує дані різних авторів. Представлені результати показників тривожного та депресивного синдрому в пацієнтів із ревматоїдним артритом через 3 місяці від початку курсу фізичної терапії / реабілітації показали зниження рівня тривоги та депресії за шкалою HADS в обстежених групах. Водночас у пацієнтів основної групи зміни були більш вираженими, ніж у пацієнтів контрольної групи, де вказані показники були значно вищими. Аналіз показників тривожного та депресивного синдрому за опитувальником HADS після 6 місяців проведених реабілітаційних заходів засвідчив значне їх покращення в обстежених пацієнтів основної групи. Так, відсутність симптомів тривоги спостерігалися значно в більшої кількості пацієнтів основної групи – 62,5 % осіб, із відсутніми симптомами депресії – 68,7 % пацієнтів; у контрольної групи таких випадків було набагато менше: із відсутніми симптомами тривоги – 41,3 % осіб, із відсутніми симптомами депресії – 53,3 % пацієнтів. Висновки. Ефективність розробленої технології реабілітаційних заходів підтверджується достовірним покращенням показників за шкалою HADS у пацієнтів основної групи, на відміну від показників контрольної групи, які були значно гіршими.

Посилання

Ногас А.О. Оцінка функціональних порушень верхніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит. Український журнал медицини, біології та спорту. 2023. № 8(1). С. 57–58. doi: 10.26693/jmbs08.01.208

Коритко З.І., Поник Р.М., Купріненко О.В. Вплив засобів фізичної реабілітації на якість життя хворих при ревматоїдному артриті. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2019. № 4(88). С. 45–52.

Ногас А.О. Оцінка функції руки у пацієнтів із ревматоїдним артритом у результаті застосування фізичної терапії. Art of Medicine. 2023. № 2(26). С. 98–103. doi: 10.21802/ artm.2023.2.26.98

Ногас А.О. Ефективність застосування реабілітаційних заходів для відновлення функції суглобів у пацієнтів з ревматоїдним артритом. Реабілітаційні та фізкультурно- рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). 2023. № 14. С. 71–81. doi: 10.32782/2522-1795.2023.14.8

Курята О.В., Сіренко О.Ю., Лисунець Т.К. Біль у суглобах у хворих ревматологічного профілю: роль контролю тривожно-депресивних розладів. Український ревматологічний журнал. 2017. № 2(68). С. 52–57.

Ногас А.О. Покращення якості життя хворих на ревматоїдний артрит за допомогою фізичної активності. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). 2022. № 13. С. 48–53. doi: 10.32782/2522- 1795.2022.13.6 7. Ніколенко А.Є. Психоемоційні розлади у хворих на ревматоїдний артрит: результати дослідження. PMGP. № 11. Травень 2019. С. 0401185.

Сікало Ю.К., Станіславчук М.А. Психоемоційні розлади у хворих на ревматоїдний артрит та корекція їх пароксетином. Український ревматологічний журнал. 2014. № 57(3). С. 54–58.

Ногас А.О., Карпінський А.Ю. Рухова активність у фізичній реабілітації хворих на ревматоїдний артрит. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 1(37). С. 130–135. doi: 10.29038/2220-7481- 2017-01-130-135

Amal Ali Hassan, Mona Hamdy Nasr, Ahmed Lotfi Mohamed, Ahmed Mustafa Kamal and Alyaa Diaa Elmoghazy.. Psychological affection in rheumatoid arthritis patients in relation to disease activity. Medicine (Baltimore). 2019. May. Vol. 98(19). P. 15373. doi: 10.1097/MD.0000000000015373

Григус І.М., Ногас А.О. Комплексний аналіз больового синдрому у пацієнтів на ревматоїдний артрит. Медичні перспективи. 2023. № 28(1). С. 148–152. doi: 10.26641/ 2307-0404.2023.1.276049

Zhang C., Wu X., Yuan Y., Xiao H., Li E., Ke H., Yang M., Zhu X. and Zhang Z. Effect of solution-focused approach on anxiety and depression in patients with rheumatoid arthritis: A quasi-experimental study. Front. Psychol. 2022. № 13. Р. 939586. doi: 10.3389/ fpsyg.2022.939586

Кривенко В.І., Федорова О.П., Непрядкіна І.В. та ін. Основні ревматичні захворювання в практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини : навчальний посібник для лікарів, лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» та «Внутрішні хвороби». Запоріжжя, 2020. 142 с.

Zigmond A.S., Snaith R.P. The Hospital Anxiety and Depression scale. Acta Psychiatr. Scand. 1983. № 67. С. 361–370.

Наказ МОЗ України від 11.04.2014 р. № 263. Ревматоїдний артрит: адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. URL: www.moz.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

Ногас, А. О. (2023). ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ. Rehabilitation and Recreation, (16), 68–76. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.9

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають