ОБҐРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНОСТІ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Автор(и)

  • В. В. Загородній
  • Л. П. Ярославська

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.24

Ключові слова:

самостійні заняття, освітній процес, фізична культура, дистанційна форма навчання, студенти, пандемія СОVID-19, вірусна інфекція, карантин, здоров’я, функціональні можливості, дослідження.

Анотація

Мета. Порушено проблему фізичного удосконалення студентської молоді шляхом підвищення інтенсивності фізичних навантажень, мотивації щодо самостійних занять фізичною культурою повсякчас та особливо під час карантинних обмежень та занять в дистанційному режимі під час пандемії СОVID-19. Мета роботи – на основі результатів соціологічного дослідження та оцінки функціональних можливостей фізичної підготовленості студентів обґрунтувати важливість і необхідність самостійних занять фізичною культурою під час пандемії СОVID-19. Матеріал. Досліджено та проаналізовано ставлення студентів технологічного закладу вищої освіти до фізичного виховання і спорту, проведено визначення та оцінювання ступеню фізичної підготовленості студентів у 2017 та 2022 рр. Отримані результати вивчення та аналізу ступеню фізичної підготовленості свідчать про низький її рівень. Більше того, рівень фізичної підготовленості у студентів, які навчались у 2021 р. помітно нижчий за аналогічні показники студентів 2017 р. навчання. Це може свідчити про зменшення інтенсивності фізичних навантажень у студентів, які навчались на І та ІІ курсах у 2021 р. тобто в період карантинних обмежень. Результати. Отримані результати досліджень свідчать про необхідність підвищення інтенсивності фізичних навантажень студентів шляхом залучення їх до занять в спортивних секціях, підвищення мотивації щодо самостійних занять фізичною культурою. Висновки. Враховуючи вище викладене, та з метою покращення фізичної підготовленості студентів вважаємо за доцільне: 1. Активно і систематично застосовувати різні форми та методи роботи щодо мотивації до самостійних занять фізичною культурою та формування у студентів свідомої самоорганізації, цілеспрямованої здоров’яформуючої поведінки, бажання фізично розвиватися та вдосконалюватися. 2. З метою якомога більшого залучення студентів до секційних занять проводити на спортивних базах закладів вищої освіти найбільш популярні секції з фітнесу, атлетизму, бадмінтону, настільного тенісу, міні-футболу тощо. 3. Широко впроваджувати новітні технології та методики в організацію навчальної та виховної роботи на кафедрах фізичного виховання, які суттєво підвищать ефективність навчального процесу.

Посилання

Бєлікова Н.О., ·Колесник С. В., Рудик О. П. Рухова активність студентів у період карантину з приводу COVID-19. International scientific and practical conference Wloclawek, Republic of Poland March 5–6, 2021 С. 32–36.

Волженцева І. В. Динаміка тривожності студентів у навчальному процесі. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ : П/п ЕКМО, 2004. Вип. 2. С. 319–329.

Гринько В.М. Ставлення студентів до фізичного виховання і здорового способу життя та їх самооцінка рівня фізичної підготовленості. Слобожанський науково- спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2015. № 1(45). С. 55–59.

Загородній В.В., Ярославська Л.П. Корекція організаційно-педагогічних заходів фізичного виховання студентів з урахуванням показників їхнього фізичного розвитку. «Педагогічні науки» : зб. наук. праць. Вип. LXXXІІІ, у 2-х т. Т. 2. Херсон : ХДУ, 2018. С. 84–88.

Загородній В.В., Ярославська Л.П., Обґрунтування організаційно-педагогічних заходів покращення фізичного виховання студентів на основі показників фізичної підготовленості. «Молодий вчений». 2017. № 9 (49) вересень, «Гельветика», 2017. С. 130–133.

Мартинова Н.П. Самостійні заняття в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Вип. № 4 (327), Ч. І, 2019. С. 62–70.

Петрица П. Ставлення студентів до фізичної культури і спорту у процесі їх фізичного виховання. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. Львів, 2015. Вип. 19. Т. 2. С. 212–216.

Футорний С.М. Здоров’я студентів і роль фізичного виховання у його забезпеченні. Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. № 5. С. 98–102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-19

Як цитувати

Загородній, В. В., & Ярославська, Л. П. (2023). ОБҐРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНОСТІ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ. Rehabilitation and Recreation, (14), 199–206. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.24

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ