ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ КВАЛІФІКОВАНИХ БОКСЕРІВ ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕКСУ ПОЗАТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮЮЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Автор(и)

  • Р. О. Рибачок
  • А. А. Проценко
  • Г. П. Суханова

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.33

Ключові слова:

позатренувальні засоби, кваліфіковані боксери, вегетативна регуляція серцевого ритму.

Анотація

Одним із факторів удосконалення спортивної діяльності в боксі є інтеграція позатренувальних засобів з урахуванням специфіки її структурних утворень. Застосування стимулюючих позатренувальних засобів дозволить оптимізувати передстартовий стан боксерів та підвищить ефективність змагальної діяльності. Мета дослідження – визначити особливості впливу комплексу позатренувальних впливів на вегетативну регуляцію серцевого ритму кваліфікованих боксерів з урахуванням індивідуальних особливостей організму. До складу експериментального комплексу включені прийоми масажу по напружених м’язах та спеціальні фізичні вправи з партнером. У показниках варіабельності серцевого ритму кваліфікованих боксерів після різних розминочних навантажень існують достовірні відмінності. Результати дослідження свідчать про більшу активність парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи після застосування експериментального комплексу. Застосування комплексу позатренувальних впливів оптимізує функціональний стан спортсменів за рахунок підвищення економічності функціональних систем, що свідчить про збільшення ступеня відновлення організму. Збереження необхідного рівня активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи підтримує високі можливості активізації функцій організму у відповідь на наступні фізичні навантаження. Висновок. Аналіз отриманих даних показав суттєві відмінності в реакціях організму боксерів двох груп на експериментальні позатренувальні впливи. Це дозволить зробити корекцію до тактики ведення спортивного поєдинку. Реалізація передстартового комплексу позатренувальних впливів у спортивній підготовці кваліфікованих боксерів дозволить вплинути на активізацію функціональних систем організму, досягти більшої глибини тренувального навантаження та підвищити ефективність змагальної діяльності.

Посилання

Виноградова О. Формування цілеспрямованих відновлювальних і стимулювальних засобів у передзмагальній практиці висококваліфікованих спортсменів зі спортивної ходьби. Спортивна наука та здоров’я людини. 2021. № 1(5). С. 4–16. DOI: 10.28925/2664-2069.2021.11

Виноградова О., Лопатенко Г., Білецька В. Стимуляція працездатності і відновлювальних реакцій в процесі змагальної діяльності спортсменів в академічному веслуванні. Спортивна наука та здоров’я людини. 2021. № 2(6). С. 99–111. DOI:10.28925/2664-2069.2021.29 3. Дубровский В.И. Спортивный массаж : Учебное пособие для высших и средних учебных заведений по физкультуре. Москва : Изд. «Шаг», 1994. 448 с.

Михайлов В.М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения метода. Иваново, 2000. 200 с.

Платонов В. Структура и содержание непосредственной подготовки спортсменов высокой квалификации к главным соревнованиям. Наука в олимпийском спорте. 2018. № 2. С. 17–41.

Платонов В.Н. Система подготовки в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. К. : Олимпийская литература, 2015. 680 с.

Тамбовский А.Н., Фураев А.Н., Цзян Х., Сидоренко Т.А. Изменения биомеханических показателей спортсменов после применения внетренировочных средств. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2022. № 2 (204). С. 394–398.

Филимонов В. И. Бокс. Спортивно-техническая и физическая підготовка : Учебное пособие для тренеров-преподавателей по боксу. Москва : Инсан, 2000. 432 с.

Ambrozy T., Maciejczyk M., Klimek A.T., Wiecha S. (2020). The Effects of Intermittent Hypoxic Training on Anaerobic and Aerobic Power in Boxers. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(24), 9361; https://doi.org/10.3390/ ijerph17249361

Chauhan E.S., Chaudhary M., Singh R. (2022). Effects of ergogenic supplements and dietary supplements on young athletes’ performance. Scientific Journal of Sport and Performance, 1(2): 71–82. DOI: 10.55860/VZJN9038

Vynohradov V., Osypenko G., Ilyin V., Vynogradova O., Rusanova O. (2021). Effect of special exercises on blood biochemical indices of highly skilled male rowers during pre-start preparation. Journal of Physical Education and Sport, 21(1)31: 236–242. DOI: 10.7752/ jpes.2021.01031

Lopatenko G.O. (2016). Influence of extra training means on effectiveness of fencers’ technical tactic actions. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 3: 41–46. DOI: 10.15561/18189172.2016.0306

Pugh J., Pugh C. (2021). Neurostimulation, doping, and the spirit of sport. Neuroethics, 14(Suppl 2):141–158. DOI: 10.1007/ s12152-020-09435-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-19

Як цитувати

Рибачок, Р. О., Проценко, А. А., & Суханова, Г. П. (2023). ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ КВАЛІФІКОВАНИХ БОКСЕРІВ ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕКСУ ПОЗАТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮЮЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ. Rehabilitation and Recreation, (14), 277–284. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.33

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ