КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТСМЕНІВ З ПЕРЕНАПРУЖЕННЯМ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.10

Ключові слова:

вегетативна регуляція, варіабельність серцевого ритму, спортсмени, перенапруження

Анотація

Мета – дослідити передумови застосування засобів фізичної реабілітації у спортсменів з перенапруженням кардіореспіраторної системи у процесі відновлення. Матеріал та методи дослідження. За допомогою пошукових баз даних Internet (Scopus, Web of Science, PubMed, Google Schoolar, PEDro) здійснений аналіз та систематизація науково-методичної літератури стосовно фізичної реабілітації спортсменів з перенапруженням кардіореспіраторної системи. Результати дослідження. Для зростання рівня спортивних досягнень велике значення має адекватне відновлення з методичним використанням реабілітаційних заходів. Під час їх вибору враховують рівень функціонального стану організму загалом, а також систем, які найбільше напружуються під час фізичної діяльності. На особливу увагу заслуговує стан ВНС, яка забезпечує найбільш оптимальний перебіг процесів адаптації в кардіореспіраторній системі, і можливості спортсмена щодо максимального використання фізіологічних резервів, а також впливає на швидкість процесів відновлення. Для оцінки активності ВНС було запропоновано показники ВСР, аналіз яких є практичним неінвазивним методом оцінки вегетативного статусу серця і дає можливість діагностувати перенапруження, попередити виникнення патологічних станів. До параметрів ВСР, які характеризують формування передпатологічних станів, а саме перенапруження за симпатичним та парасимпатичним типом, можна віднести показники RMSSD, ІВР, ПАПР та VLF. Пошук ефективних засобів реабілітації, які б дали змогу коригувати функціональні зміни в організмі спортсмена, що виникають за впливу фізичних навантажень, і які можуть використовувати безпосередньо в умовах навчально-тренувального процесу, зосередив нас на засобах та методах відновлення, що застосовуються самим спортсменом – активні засоби, або використовуються фахівцями з мінімальним втручанням у навчально-тренувальний процес на тлі нутритивної оптимізації – пасивні засоби. Висновки. Коригування функціональних змін в організмі спортсмена, що виникають за впливу фізичного навантаження, можливе завдяки ефективним засобам реабілітації, вибір яких здійснюють у тісній співпраці лікаря спортивної медицини, реабілітолога і тренера. Під час вибору засобів фізичної реабілітації враховують їх вплив на регуляторні механізми, які забезпечуються соматичними та вегетативними відділами НС, а також можливістю використання у «польових» умовах навчально-тренувального процесу під керівництвом реабілітолога.

Посилання

Гузій О., Романчук О., Магльований А. Постнавантажувальна динаміка показників варіабельності серцевого ритму у висококваліфікованих спортсменів при формуванні перенапружень за симпатичним та парасимпатичним типами. Art of Medicine. 1. 2020. Вип. 16. С. 28–37. DOI: 10.21802/artm.2020.4.16.28.

Гузій О.В. Зміни типів автономної регуляції серцевого ритму за впливу інтенсивних фізичних навантажень. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. Випуск 5, № 113. С. 43–49.

Гузій О.В., Магльований А.В., Романчук О.П., Трач В.М. Відношення висококваліфікованих спортсменів до засобів відновлення організму в умовах навчально-тренувального процесу. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2020. № 5(3). С. 12–20. https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(3).02.

Гузій О.В., Романчук О.П. Постнавантажувальна динаміка варіабельності артеріального тиску на кожному серцевому скороченні у висококваліфікованих атлетів. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2021. 6(1): 5–14. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2021-6(1).01.

Романчук О.П., Гузій О.В. Центральний рівень сенсомоторної регуляції спортсменів при формуванні перенапруження серцево-судинної системи. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2020. № 5(1). С. 41–51. doi.org/10.15391/prrht.2020-5(1).06.

Apostu M. The Contribution of Psychotherapeutic Means in Developing of Adaptive Behaviours to Youth Sportsmen. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. 140. P. 586–590. doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.475.

Bellenger C., Thomson R., Robertson E., Davison K., Nelson M., Karavirta L., et al. The Effect of Functional Overreaching on Parameters of Autonomic Heart Rate Regulation. Eur J Appl Physiol. 2017. 117(3). P. 541–50.

Dabiri B., Zeiner K., Nativel A., Kaniusas, E. Auricular vagus nerve stimulator for closed-loop biofeedback-based operation. Analog Integrated Circuits and Signal Processing. 2022. 112(2). P. 237–246. doi.org/10.1007/s10470-022-02037-8.

Davis H.L., Alabed S., Chico T.J.A. Effect of sports massage on performance and recovery: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open Sport Exercise Medicine. 2020. 6(1). e000614. doi.org/10.1136/bmjsem-2019-000614.

Esco M., Flatt A. Ultra-short-term heart rate variability indexes at rest and postexercise in athletes: evaluating the agreement with accepted recommendations. J Sport Sci Med. 2014. 13(3). P. 535–41.

Guzii O., Mahlovanyi A., Romanchuk O. Multifunctional changes in the athletes’ body during the formation of autonomic regulations’ overstrain under the influence of training load. Physical rehabilitation and recreational health technologies. 2023. 8(2). P. 91–104. doi.org/10.15391/prrht.2023-8(2).03.

Hedelin R., Kentta G., Wiklund U., Bjerle P., Henriksson-Larsen K. Short-term overtraining: effects on performance, circulatory responses, and heart rate variability. Med Sci Sports Exerc. 2000. 32(8). P. 1480–4.

Le Meur Y., Pichon A., Schaal K., Schmitt L., Louis J., Gueneron J., Vidal P.P., Hausswirth C. Evidence of parasympathetic hyperactivity in functionally overreached athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2013. 45(11). P. 2061–2071. doi.org/10.1249/MSS.0b013e3182980125.

Nunes G.S., Bender P.U., de Menezes F.S., Yamashitafuji I., Vargas V.Z., Wageck B. Massage therapy decreases pain and perceived fatigue after long-distance Ironman triathlon: A randomised trial. Journal of Physiotherapy. 2016. 62(2). P. 83–87. doi.org/10.1016/j.jphys.2016.02.009.

Romanchuk A., Guzii O. Variability and pattern of spontaneous respiration in different types of cardiac rhythm regulation of highly trained athletes. International Journal of Human Movement and Sports Sciences. 2020. 8(6). P. 483–493. doi.org/10.13189/saj.2020.080622.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Гузій, О. В., Романчук, О. П., & Магльований, А. В. (2024). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТСМЕНІВ З ПЕРЕНАПРУЖЕННЯМ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 94–103. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.10

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ