КОНТРОЛЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМ ІНСТРУМЕНТАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.2

Ключові слова:

реабілітація, контроль, здобувачі вищої освіти з інвалідністю, черепно-мозкова травма, інформаційна система

Анотація

Питання реабілітації здобувачів вищої освіти з інвалідністю внаслідок війни у вищій освіті нині є одним із найактуальніших, оскільки їхня кількість внаслідок продовження військових дій та терористичних атак росії постійно зростає. Мета роботи полягала у визначенні надійності та валідності розробленої інформаційної системи для контролю рівноваги, постави, діапазону рухів та пропріоцептивних здібностей здобувачів вищої освіти з інвалідністю з черепно-мозковими травмами внаслідок війни. Матеріал та методи. Дослідження реалізовано з використанням методів теоретичного (аналіз, синтез, узагальнення) та емпіричного (експеримент, моделювання, тестування, математичної статистики) рівнів. До дослідження були залучені 42 здобувачі вищої освіти І курсу навчання з інвалідністю, які отримали черепно-мозкові травми легкого ступеня внаслідок війни. Результати. Розроблено інформаційну систему для реалізації тестового процесу та автоматизованого збору даних. Інформаційна система сконструйована на основі новітніх здобутків комп’ютерної інженерії та розробленого програмного забезпечення. В основі нашої розробки – мережа датчиків відстані, які мають різну чутливість залежно від необхідних функцій, але основна їхня характеристика – це діапазон, або зона виявлення. Інформація виконання тестового завдання здобувачем вищої освіти фіксується мережею датчиків та автоматично безпровідними засобами передачі інформації Bluetooth передається на контролер, а далі на персональний комп’ютер. Отримані значення обробляються розробленим програмним забезпеченням, фільтруються та представляються графічно та у числових одиницях. За результатами кореляційного аналізу встановлено, що числові значення тестової надійності та валідності у разі фіксації результатів розробленою інформаційною системою досягають значення «висока». Натомість, у разі фіксації результатів традиційним способом надійність на рівні «середньої», валідність – «низька». Висновки. Застосування технологічних досягнень комп’ютерної інженерії у процесі фізичної реабілітації здобувачів вищої освіти в процесі навчання є основою покращення та об’єктивізації методів збору даних, їхнього аналізу та інтерпретації, а тому провідним фактором отримання конкурентних переваг у процесі перманентного контролю реабілітаційного процесу. Використання у практиці інклюзивного фізичного виховання розробленої інформаційної системи сприяє об’єктивності контролю та суттєвій економії часу, оскільки забезпечує негайне отримання результату та виключення механічних і математичних помилок у обробці результатів та їхньому представленні.

Посилання

Blavt, O., Bodnar, A., Mykhalskyi, A., Gurtova, T., Tsovkh, L. (2023). Application of Electronic Means in Endurance Coordination Testing of Students with Disabilities Who are War Veterans. Physical Education Theory and Methodology, 23(3), 397–403. https://doi.org/10.17309/tmfv.2023.3.12.

Blavt, O., Chaplinskyі, R., Prozar, M., Pityn, M., Helzhynska, T., Dmytruk, V., Hrebik, O., Kovalchuk, V. (2023). The Efficiency of the Application of Electronic Techniques in the Control of Dynamic Balance in the Process of Inclusive Physical Education. Physical Education Theory and Methodology, 23(5), 770–776. https://doi.org/10.17309/tmfv.2023.5.16.

Blavt, O., Iedynak, G., Pereverzieva, S., Holub, V., Melnyk, S. (2023). Increasing the Reliability of Test Control Using Information Technologies in Inclusive Physical Education. Physical Education Theory and Methodology, 23(4), 607–613. https://doi.org/10.17309/tmfv.2023.4.16.

Blavt, O., Iedynak, G., Pityn, M., Hluhov, I., Guska, M., Stadnyk, V., Zaikin, A., Karatnyk, I. (2022). Implementation of Information and Communication Technologies in Test Control of Leg Strength in Physical Education of Students. Physical Education Theory and Methodology, 22(3s), 110–116. https://doi.org/10.17309/tmfv.2022.3s.15.

Bulow, A., Anderson, J.E., Leiter, J.R., MacDonald, P.B., Peeler, J. (2019). The modified star excursion balance and y-balance test results differ when assessing physically active healthy adolescent females. Int J Sports Phys Ther., 14(2), 192–203. https://doi.org/10.26603/ijspt20190192.

Chaiwanichsiri, D., Lorprayoon, E., Noomanoch, L. (2005). Star excursion balance training: effects on ankle functional stability after ankle sprain. J Med Assoc Thai, 88(4), 90–4.

Convention on the rights of persons with disabilities. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text) № 8006/0/2-23/61 (Last accessed: 19.10.2023).

Gribble, P.A., Herte,l J., Plisky, P. (2012). Using the Star Excursion Balance Test to assess dynamic postural-control deficits and outcomes in lower extremity injury: a literature and systematic review. J Athl Train., 47(3), 339–57. https://doi.org/10.4085/1062-6050-47.3.08.

Haqiyah, A., Sanjaya, К.H., Riyadi, D.N., Lestari, W.D., Kusmasari, W., Lubis, J.Y., Hanief, Y.N. (2023). Validity of the modified star excursion balance test (mSEBT) in martial art athletes. Journal of Physical Education and Sport, 23(4)103, 817–823. https://doi.org/10.7752/jpes.2023.04103.

Hertel, J., Braham, R., Hale, S., Olmsted, L. (2006). Simplifying the Star Excursion Balance Test: Analyses of subjects with and without ansk nestability. J Orthop Sports Phys Ther., 36, 131–137.

Hertel, J., Miller, S.J., Denegar, C.R. (2000). Intratester and intertester reliability during the star excursion balance tests. J Sport Rehabil., 9(2), 104–116. https://doi.org/10.1123/jsr.9.2.104.

Horsak, B., Simonlehner, M., Dumphart, B., Kainz, H., Killen, B., Jonkers, I. (2022). Patella-femoral joint loading during the modified Star Excursion Balance Test: Preliminary results of an extensive simulation study. Gait & Posture, 97. 5–6. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2022.07.013.

Hyong, I.H., Kim, J.H. (2014). Examining intra-rater and intra-rater reliability for the Star Excursion Balance Test. J. Phys. Tel. Sci., 26, 1139–1141.

Kaminski, T.W., Gribble, P. (2003). The star excursion balance test as a measurement tool. Athl Ther Today, 8(2), 46–47.

Kuntjoro, B.F.T., Soegiyanto, S., Setijono, H., Suhiharto, S. (2022). Inclusion of students with disability in physical education: analysis of trends and best practices. AJPESH, 2(2), 88–94.

Matiychuk, V.I., Vlasyuk, G.I. (2023). Postural control in physical education of youth students. Rehabilitation and Recreation, 15, 249–253. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.32 [in Ukrainian].

Medical newspaper “Health of Ukraine of the 21st Century” (2023). 5–6 (541–542). Retrieved from: https://health-ua.com/multimedia/userfiles/files/2023/ZU_5-6_2023/ZU_5-6_2023_32-33.pdf L.A. [in Ukrainian].

Merritt, V.C., Lange, R.T., French, L.M. (2015). Resilience and symptom reporting following mild traumatic brain injury in military service members. Brain Injury, 29(11), 1325–1336. https://doi.org/10.3109/02699052.2015.1043948.

Misyura, V.B., Ruban, L.A., Mishin, M.V. (2022). Vestibular rehabilitation of amateur athletes after brain injuries. Rehabilitation and Recreation, 12, 198–203. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.26 [in Ukrainian].

Mohammad, W.S., Alotaibi, S., Al Sayeid, S., Al Khalif, N., Al Shaibani, A., Elsais, W. (2023). Exploring the Relationship between Muscular Strength, Flexibility, and mSEBT Test Performance in Saudi Arabian Women. Appl. Sci., 13, 12355. https://doi.org/10.3390/app132212355.

Mykytyuk, Z., Blavt, O., Hnatchuk, Ya., Stechkevych, O., Helzhynska, T. (2022). Intensification of Back Muscle Strength Testing in Physical Education of Students by Applying Information and Communication Technologies. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 22(2), 216–222. https://doi.org/10.17309/tmfv.2022.2.10.

Mykytyuk, Z., Kremer, I., Ivakh, M., Diskovskyi, I., Khomyak, S. (2021). Optical sensor with liquid crystal sensitive element for monitoring acetone vapor during exhalation. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 721, 1–6. https://doi.org/:10.1080/15421406.2021.1905273.

Novopysmennyi, S., Diachenko-Bohun, M., Hrytsai, N., Grygus, I., Muszkieta, R., Napierala, M., Hagner-Derengowska, M., Ostrowska, M., Smolenska, O.,

Skaliy, A., Zukow, W., Stankiewicz, B. (2020). Implementation of electronic health control technologies in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 20 (Supplement issue 2), 921–928.

Picot, B., Dury, J., Néron, G., McKeon, P.O., Forestier, N. (2022). Establishing Normative Dynamic Postural Control Values in Elite Female Handball Players. Int J Sports Phys Ther, 1, 17(6), 1083–1094. https://doi.org/10.26603/001c.38174.

Picot, B., Terrier, R., Forestier, N., Fourchet, F., McKeon, P. (2021). The Star Excursion Balance Test: An Update Review and Practical Guidelines. International Journal of Athletic Therapy & Training, 26, 285–293. https://doi.org/26.10.1123/ijatt.2020-0106.

Pionnier, R., Découfour, N., Barbier, F., Popineau, С., Simoneau-Buessinger, Е. (2016). A new approach of the Star Excursion Balance Test to assess dynamic postural control in people complaining from chronic ankle instability. Gait Posture, 45, 97–102. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2016.01.013.

Plisky, P.J., Rauh, M.J., Kaminski, T.W., Underwood, F.B. (2006). Star Excursion Balance Test as a predictor of lower extremity injury in high school basketball players. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 36(12), 911–9.

Powden, C.J., Dodds, T.K., Gabriel, E.H. (2019). The reliability of the star excursion balance test and lower quarter y-balance test in healthy adults: a systematic review. Int J Sports Phys Ther., 14(5), 683–694.

Reid, M.W., Cooper, D.B., Lu, L.H. et al. (2018). Adversity and Resilience Are Associated with Outcome after Mild Traumatic Brain Injury in Military Service Members. Journal of Neurotrauma, 10, 1146–1155. https://doi.org/10.1080/08995605.2021.1962191.

Schnittker, J. (2018). Scars: The longterm effects of combat exposure on health. Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 4, 2378023118813017. https://doi.org/10.1177/2378023118813017.

Shchekotilina, N.F. (2023). Inclusion in physical culture: a study guide. Odesa: Ushinsky University [in Ukrainian].

Scribbr. Retrieved from: https://www.scribbr.com/ (Last accessed: 28.10.2023).

Sim, J., Wright, C.C. (2005). The kappa statistic in reliability studies: use, interpretation, and sample size requirements. Phys Ther., 85(3), 257–68.

Retrieved from: https://www.physio-pedia.com/Star_Excursion_Balance_Test.

Varga, A., Révész, L. (2023). Impact of applying information and communication technology tools in physical education classes. Informatics, 10, 20. https://doi.org/10.3390/ informatics10010020.

Xu, H.-R., Zhang, Y.-H., Mao, Y., Ngo, T. L., Zhang, Q., He, G., Feng, Z. Sun, W., Wang, X.-Q. (2023). Validity and reliability of upper extremity star excursion balance test in adolescent swimmers. Journal of Exercise Science & Fitness, 21(2), 210–217. https://doi.org/10.1016/j.jesf.2023.02.003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Ladyniak A. В., Chubinska, N. B., & Chervinska, O. S. (2024). КОНТРОЛЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМ ІНСТРУМЕНТАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 18–28. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.2

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ