МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ METHODS OF PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH CHILDREN'S CEREBRAL PARALICITY

Автор(и)

  • О.Б. Нагорна Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
  • Ілона Кратко Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Ключові слова:

рухові порушення, Войта-терапія, Бобат-терапія, нейродинамічна реабілітація, іпотерапія, м’язова система, дельфінотерапія, корекція

Анотація

Актуальність проблематики реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем викликана тим, що це не тільки медична проблема, а й соціальна, суспільна, що цілком закономірно збільшує до неї інтерес. Мета дослідження, яке висвітлено у статті, є обґрунтування засобів та методів фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем. Завдання дослідження полягало у аналізі та узагальненні даних науково-методичної літератури за темою дослідження, ознайомленні із загальними характеристиками та особливостями фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем; теоретичного дослідження ефективності застосування засобів фізичної реабілітації хворих даної категорії. Застосовувалися наступні методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел. У процесі дослідження проаналізовано та узагальнено форми ДЦП за локалізацією, станом м’язового тонусу, висвітлено теоретичне підґрунтя особливостей впровадження фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розглянуто найбільш поширені методики відновлення даного захворювання, визначено основні аспекти фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем: ранній початок, організована робота, довготривалість, комплексність, участь батьків у даному процесі.

Посилання

Абрамова Т. Ф. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата / Т. Ф. Абрамова, Г. А. Гончарова, Н. А. Гросс. – М. : Советский спорт, 2000.

Гузій О. В. Засоби фізичного виховання у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем: методичні рекомендації / О. В. Гузій, О. С. Куц. – Львів, 2002. – 80 с.

Козявкін В. І. Методика проф. В. І. Козявкіна. Система інтенсивної Козявкін-нейрофіозіологічної реабілітації. Блок кінезіотерапії / В. І. Козявкін, Б. Д. Волошин. – Міжнародна клініка відновного лікування. – Трускавець, 2004. – 125 с.

Лукина Л. Н. Дельфины в системе психофизической реабилитации людей / Л. Н. Лукина. – Севастополь, 2010. – 170 с.

Лысенко В. И. Использование дельфинотерапии в реабилитации детей / В. И. Лысенко, И. В. Загоруйченко, Ю. К. Батозский // Матер. VI Конгресса педиатров России «Неотложные состояния у детей». – М. : 2000. – С. 177-178.

Мурза В. П. Психолого-фізична реабілітація / В. П. Мурза. – К. : ОЛАН, 2005. – С. 219-237

Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 436 с.

Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи [Навч.-метод. посіб.] / За ред. В. Ю. Мартинюка, С. М. Зінченко. – К. : Інтермед, 2005. – 416 с.

References:

Abramova T.F. Fizicheskaya reabilitatsiya detey s narusheniyami funktsiy oporno-dvigatel'nogo apparata / Abramova T.F., Goncharova A. Gross N.A. i dr. – M.: Sovetskiy sport, 2000.

Guziy A.V. Sredstva fizicheskogo vospitaniya v fizicheskoy reabilitatsii detey s tserebral'nym paralichom: metodicheskiye rekomendatsii / Guziy A.V., Kuts A.S. – L'vov, 2002. – 80 s.

Kozyavkin V.I. Metodika prof. V.I. Kozyavkina. Sistema intensivnoy Kozyavkin-neyrofioziologichnoi reabilitatsii. Blok kinezioterapii / V.I. Kozyavkin, B.D. Voloshin. – Mezhdunarodnaya klinika vosstanovitel'nogo lecheniya. – Truskavets, 2004. – 125 s.

Lukina L.N. Del'finy v sisteme psikhofizicheskoy reabilitatsii lyudey / Lukina L.N. – Sevastopol', 2010. – 170 s.

Lysenko V.I. Ispol'zovaniye del'finoterapii v reabilitatsii detey / V.I. Lysenko, I.V. Zagoruychenko, YU.K. Batozskiy // Mater. VI Kongressa pediatrov Rossii «Neotlozhnyye sostoyaniya u detey». – M.: 2000. – S. 177-178.

Murza V.P. Psikhologo-fizicheskaya reabilitatsiya / V.P. Murza. – M.: OLAN, 2005. – S. 219-237.

Mukhin V.M. Fizicheskaya reabilitatsiya / V.M. Mukhin. – M.: Olimpiyskaya literatura, 2005. – 436 s.

Osnovy mediko-sotsial'noy reabilitatsii detey s organicheskim porazheniyem nervnoy sistemy: [Ucheb. posobiye.] / Pod red. V.Yu. Martynyuka, S.M. Zinchenko. – M.: Intermed, 2005. – 416 s.

##submission.downloads##

Як цитувати

Нагорна, О., & Кратко, І. (2018). МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ METHODS OF PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH CHILDREN’S CEREBRAL PARALICITY. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (3). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/61

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають