ІГРОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ЕРГОТЕРАПІЇ ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ РУХОВОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • О.Б. Нагорна Інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • І.М. Крук Інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • Т.В. Гамма Інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

ігротерапія, корекція, розвиток, моторна сфера, психоемоційна сфера, соціалізація

Анотація

Упродовж останнього десятиріччя відзначається активізація впровадження розробок нових підходів терапії дітей з затримкою рухового розвитку. Фахівці дослідження даної проблеми працюють у напрямку виявлення особливостей розвитку дітей з органічним ураженням мозку різних форм захворювання; вивчення відставання моторного віку від хронологічного, а також слабкого нормального інтелектуального розвитку дітей цього контингенту; розроблення комплексів і методів ерготерапії, лікувальної фізичної культури, масажу. Однак в рамках загального розвитку необхідно зазначити, що ерготерапія передбачатиме застосування гри для психомоторного та комунікативного, соціального розвитку. Для дітей раннього віку ігрова діяльність є провідною. Гра для дітей з обмеженими руховими можливостями часто залишається єдиним способом виразити себе в силу своїх специ-фічних особливостей. Вона дозволяє допомогти в терапії основного захворювання і максимально розвинути дитину, наскільки це можливо.

Посилання

Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. К.: Здоровья. 2002. 323.

Бетіна Г.О. Особливості соціального розвитку дошкільників в організованому ігровому просторі: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". Одеса, 2014. 19.

Вісковатова Т.П. Ігровий метод у корекції пізнавальної діяльності в дітей із ДЦП в умовах санаторно-курортного лікування. Молода спортивна наука України: зб. наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 11. Львів, 2007. Т. 2. 71-78.

Воронцова М.В. Адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями здоров’я. Рос. гос. соц. ун-т. Таганрог: РГСУ, 2014. 290.

Восстановительное лечение детей с поражением центральной нервной системы и опорно-двигательного апарата: учеб.-метод. пос. [под ред. И.В. Добренова, Т.Г. Щедриной. СПб.: Изд. дом СПбМАПО, 2004. 317.

Євтушенко С.К. Гіпоксичні ушкодження головного мозку у новонароджених: навч.-метод. посібник. К.: Інтермед, 2003. 101.

Єфименко М.М. Методика ігрового тестування рухового розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Електронний ресурс. Режим доступу http://doshkolenok.kiev.ua/metodiki-razvitija-rebenka/281-sustema-m-m-efumenka.html

Кущенко О., Вітомський В., Лазарєва О, Вітомська М. Засоби ерготерапії в підвищенні рівня функціонування та незалежності дітей із церебральним паралічем: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13554

Кончаковська Т.В. Фактори ризику, клінічний перебіг та прогноз гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи доношених новонароджених: дис. канд. мед. наук: 14.01.10. К., 2012. 203.

Лэндрет Г.Л. Новые направления в игровой терапии: Проблемы, процесс и особые популяции. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/1703035/

Литвиненко С.А. Ігрова терапія як засіб психологічної допомоги. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти: зб. наук. пр. 2008. Вип. 41. 21-24.

Мустанас К. Игровая терапия. СПб.: Речь, 2016. 281.

Нагорна О.Б., Григус І.М. Розвиток моторики дітей раннього віку з синдромом розладу рухових функцій. Спортивна наука України, 2011. 2:105–114.

Нагорна О.Б. Застосування ігротерапії як методу фізичної реабілітації дітей раннього віку з синдромом розладу рухових функцій. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. праць. Вип. VІІ. Ч. ІІ. Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2010. 32-41.

Нагорная О.Б., Григус И.М. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Физическая культура и спорт – основы здоровой нации: III Междунар. науч.-практ. конф. Забайкал. гос. ун-т; отв. ред. Е.Г. Фоменко. Чита: ЗабГУ, 2016. 206-213.

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки від 05.12.2012 №1/11-18795) Загальна наукова редакція: доктор психологічних наук, професор Шевцов А.Г.

Федій О. Зарубіжний досвід використання лялькотерапії у роботі з дітьми дошкільного віку. Гуманіт. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди": наук.-тер. зб. 2008. Вип. 14. 312-316.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-09

Як цитувати

Нагорна, О., Крук, І., & Гамма, Т. (2021). ІГРОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ЕРГОТЕРАПІЇ ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ РУХОВОГО РОЗВИТКУ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (7). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/97

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають