ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАВИ, СОМАТОМЕТРИЧНИХ ТА СОМАТОСКОПІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУТБОЛІСТІВ 11-13 РОКІВ

Автор(и)

  • Д. Я. Третяк ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Ключові слова:

футболісти 11-13 років, постава, соматометричні та стоматоскопічні показники

Анотація

Мета дослідження: визначити морфобіомеханічні особливості футболістів 11-13 років із функціональними порушеннями опорно-рухового апарату як основи розроблення здоров’язберігаючих технологій в підготовці спортсменів. В умовах спортивного тренування, коли відбувається довгострокова адаптація організму до фізичних навантажень, мають місце морфофункціональні зрушення в стані опорно-рухового апарату. Ці зміни, що виникають безпосередньо під час м'язової діяльності, зберігаються в організмі як наслідок, і після її закінчення. Накопичуючись протягом тривалого часу, вони поступово приводять до формування компенсаторних змін – соматичних дисфункцій. У ряді випадків функціональні порушення опорно-рухового апарату виникають при багаторічних заняттях певними видами спорту, коли навчально-тренувальні заняття проводяться без урахування анатомо-біомеханічних особливостей зростаючого організму юного спортсмена з використанням великої кількості одноманітних фізичних навантажень. Наші дослідження розширили уявлення про функціональний стан опорно-рухового апарату юних футболістів. Отримані нами результати доповнили інформаційну базу щодо соматометричних показників футболістів 11-13 років.

Посилання

Випасняк І, Самойлюк О. Біоме-ханічні властивості стопи юних спортсменів як передумова розробки технології фізичної реабілітації. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019;35. С. 20-28.

Кашуба В.А., Паненко Н.Н. Квопросу профилактики нарушения опорно-рессорной функции стопы у юных спортсменов Материалы Международного научного конгресса «Стратегия развития спорта для всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ». Кишинев, 2008. С. 479-481.

Кашуба В.А., Яковенко П.А.,Хабинец Т.А. Технологии, сберегающие и корригирующие здоровье, в системе подготовки юных спортсменов. Спортивна медицина. К., 2008. № 2. С. 140-147.

Кашуба В., Сергиенко К., КондауроваП. Особенности биогеометрического профиля осанки юных спортсменок, специализирующихся в художественной гимнастике. PROBLEME ACTUALE ALE METODOLOGIEI PREGATIRI I SPORTIVILOR DE PERFORMANTA. Materialele conferintei stintifice internationale. Сhisinau: USEFS, (Молдова). 2010. С. 163-167.

Кашуба В.А., Ярмолинский Л.М.,Хабинец Т.А. Современные подходы к формированию здоровьесберегающей направленности спортивной подготовки юных спортсменов. Физическое воспитание студентов. Харьков, 2012. № 2. С. 34-37.

Кашуба В.А., Ярмолинский Л.М.Спортивная подготовка юных спортсменов и её здоровьесберегающая направленность. Теория и методика спортивной тренировки. Алматы, 2013. №1. С. 30-35.

Кашуба В.А., Люгайло С.С.,Щербина Д.В. Особенности соматической заболеваемости спортсменов на начальных этапах многолетней подготовки: анализ негативных тенденций. Теория и методика физической культуры. 2014. № 4. С. 11–25.

Кашуба В.А.,Люгайло С.С. Показатели соматического здоровья юных спортсменов как основа дифференци-рованного подхода к реализации программ физической реабилитации. Теория и методика физической культуры. 2015. № 1. С. 59–79.

КашубаВ., Ярмолинский Л.,Альошина А., Бичук О., Бичук І. Морфобіомеханічні особливості юних спортсменів на початковому етапі підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. Вип. 30. С. 175-184.

КашубаВ.О., Люгайло С.С.,Футорний С.М. Інтеграція програм фізичної реабілітації в процес першого–третього етапів підготовки спортсменів при дисфункціях систем їх організму. Спортивна медицина і фізична реабілітація. № 1, 2019. С. 99-112. DOI: https: // doi.org/10.32652/spmed.2019.1.99–112

Diachenko-Bohun, M., Hrytsai, N.,Grynova, M., Grygus, I., Muszkieta, R., Napierała, M., Zukow, W. (2019). Characteristics of Healthbreakers in the Conditions of Realization of Health-Safety Technologies in Education Structures.International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(3.1), 24-32.DOI: https://doi.org/10.30472/ijaep.v8i2.391

KashubaV., Andrieieva O.,Yarmolinsky L., Karp I., Kyrychenko V., Goncharenko Y., Rychok T., Nosova N. (2020). Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7-9-year-old football players. Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 (Supplement issue 1), 366-371.

Todorova V, Podhorna V, BondarenkoO, Pasichna T, Lytvynenko Y, Kashuba V. (2019). Choreographic training in the sport aerobics. Journal of Physical Education and Sport, Vol 19 (Supplement issue 6), 2315-2321. DOI:10.7752/jpes.2019.s6350

Todorova VH, Pogorelova OO,Kashuba VO. (2020). Actual Tasks of Choreographic Training in Gymnatic Sports. International Journal of Applied Exercise Physiology. Vol. 9. No. 6. 225-229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

Третяк, Д. Я. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАВИ, СОМАТОМЕТРИЧНИХ ТА СОМАТОСКОПІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУТБОЛІСТІВ 11-13 РОКІВ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (8), 51–57. вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/145