ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГІМНАСТІВ 8–10 РОКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.2.18

Ключові слова:

гімнасти, спеціальна фізична підготовленість, фізичні якості

Анотація

У статті зазначено, що технічна підготовленість гімнастів базується на спеціальній фізичній підготовленості і є важливим орієнтиром для педагогічно обґрунтованого моделювання навчально-тренувального процесу. Метою дослідження є визначення показників розвитку спеціальної фізичної підготовленості гімнастів 8–10 років і її факторної структури. Матеріал і методи. Педагогічне тестування спеціальної фізичної підготовленості гімнастів 8–10 років проводилося у місті Суми. Дослідницькими базами було вибрано дитячо-юнацькі спортивні школи. У педагогічному експерименті взяли участь 57 хлопчиків-гімнастів віком 8–10 років. Було здійснено добір педагогічних тестів і застосовано факторний аналіз для визначення факторів спеціальної фізичної підготовленості гімнастів кожної вікової групи. Результати. Результати дослідження показують, що спеціальна фізична підготовленість гімнастів 8-річного віку залежить на 35,8% від рівня розвитку силової витривалості, на 14,9% – від розвитку гнучкості і 10,3% визначається швидкісно-силовою підготовленістю. Аналіз показників спеціальної фізичної підготовленості гімнастів 9 років показав, що вона визначається рівнем розвитку максимальної сили (32,7%), гнучкістю (10,9%), якістю розвитку силової витривалості (8,0%) і на 6,5% визначена проявом максимальних силових можливостей у мінімально короткий проміжок часу (вибухова сила). Результати дослідження показали, що спеціальна фізична підготовленість гімнастів 10-річного віку залежить на 33,2% від здатності проявляти максимальну силу, на 17,4% – від рівня розвитку гнучкості і 10,2% визначає швидкісна сила. Висновки. У ході дослідження показників розвитку спеціальної фізичної підготовленості гімнастів 8–10 років і її факторної структури визначено, що показники спеціальної фізичної підготовленості у гімнастів 8, 9 і 10 років неоднакові. За результатами дослідження можна констатувати, що спеціальна фізична підготовленість гімнастів зазначеного віку визначається рівнем розвитку силової витривалості, максимальної сили, гнучкості і швидкісно-силових якостей. Визначено, що в жодному з вікових періодів не проявився фактор координаційних здібностей, тобто не увійшов до числа перших чотирьох провідних факторів. Такий факт можна пояснити тим, що значний обсяг вправ, що вивчаються, у віці 8–10 років ще не являє для гімнастів особливої координаційної складності.

Посилання

Вознюк Т.В. Основи теорії та методики спортивного тренування : навчальний посібник. Вінниця, 2016. 240 с.

Комаринська Н.Б. Удосконалення фізичної підготовки гімнасток першого року навчання на етапі початкової спортивної підготовки : дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01. Тернопіль, 2019. 269 с.

Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях і відповідях : навчально-методичний посібник. Вінниця : Планер, 2016. 158 с.

Костюкевич В.М. Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті / В.М. Костюкевич, Є.П. Врублевський, Т.В. Вознюк та ін. ; за заг. ред. В.М. Костюкевича. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2017. 191 с.

Огнистий А.В., Божик М.В., Власюк Р.А. Теоретико-методичні основи гімнастики. Тернопіль : «ТАЙП», 2016. 211 с.

Сергієнко Л.П. Спортивний відбір: теорія й практика. Київ : Олімпійська література, 2013. 1048 с.

Худолій О.М. Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7–13 років : автореф. дисертації док. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01. Київ : НУФВіС, 2011. 44 с.

Худолій О.М., Єрмаков С.С. Закономірності процесу навчання юних гімнастів. Теорія та методика фізичного виховання. 2011, № 5. С. 3–18, 35–41.

Шинкарук О.А. Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, контроль, відбір, моделювання та прогнозування в олімпійському спорті : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. МОНУ, НУФВСУ. Київ : НВП Поліграфсервіс, 2013. 136 с.

Iermakov S., Ivashchenko O., Khudolii O., & Chernenko S. Strength Abilities: Assessment of Training Effects of Strength Loads in Boys Aged 8 Years. Physical Education Theory and Methodology, 2020. 20(3), 174–181. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.3.07

Khudolii O.M. Research Program: Modeling of Young Gymnasts’ Training Process. Physical Education Theory and Methodology, 2019. 19(4), 168–178. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.4.0.

Khudolii O., Iermakov S., Ivashchenko O., & Nosko M. Strength Abilities: Modeling of Immediate and Delayed Training Effect of Strength Loads in Boys Aged 8 Years. Physical Education Theory and Methodology, 2020. 20(4), 248–255. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.4.08.

Khudolii O.M., Ivashchenko O.V., Iermakov S.S., Veremeenko V.Y., & Lopatiev A.O. (2019). Motor Abilities: Identification of Development Level in Boys Aged 12–14. Physical Education Theory and Methodology, 2019. 19(3), 139–147. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.3.05.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Бермудес, Д. В., Балашов, Д. І., & Стасенко, О. А. (2024). ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГІМНАСТІВ 8–10 РОКІВ. Rehabilitation and Recreation, 18(2), 189–202. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.2.18

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ