ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Р. В. Римик Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Л. Б. Маланюк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • О. М. Лещак Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • А. В. Синиця Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.12

Ключові слова:

професійно-прикладна фізична підготовка, професійно-важливі якості, професійна діяльність, експериментальна програма

Анотація

У нашому дослідженні визначено професійно-важливі якості учнів технічних навчальних закладів, діяльність яких буде пов’язана з радіотехнікою, підібрано засоби професійно-прикладної фізичної підготовки учнів та перевірено їх ефективність у процесі оволодіння майбутньою професійною діяльністю. Метою дослідження було визначення впливу професійно-прикладної фізичної підготовки на професійно-важливі якості та властивості в учнів технічних навчальних закладів. У процесі впровадження програми достовірно зросли такі показники професійно-важливих якостей та властивостей в учнів технічних навчальних закладів, як координація рухів; стрибок у довжину з місця вперед і назад; тест на спритність; статистична витривалість м’язів черевного пресу та спини; швидкість переробки зорової інформації; концентрація та стійкість уваги, розподіл та переключення уваги; рухливість нервових процесій; оперативна та довільна пам’ять.

Посилання

Апанасенко, Г.Л. Первые шаги и ближайшие перспективы. Теория и практика физической культуры. 2001. № 6. С. 2–8.

Кабачков В.А. Основы физического воспитания с профессиональной направленностью в учебных заведениях профтехобразования : автореф. дис….д-ра пед. наук. Москва, 1996. 63 с.

Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания. Т. 2. Київ : Олимпийская литература, 2003. 392 с.

Остапенко Е.А. Формирование профессионально-прикладной физической культуры специалистов аграрного профиля в высших учебных заведениях : автореф. дис....канд. пед. наук. Хабаровск, 2006. 24 с.

Раевский Р.Т., Канишевский С.М. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов высших учебных заведений : учеб.-метод. Пособие / под общ. ред. проф. Р.Т. Раевского. Одесса : Наука и техника, 2010. 380 с.

Римик Р.В. Психічні та психомоторні властивості фахівців, що працюють за профілем радіотехніка. Молода спортивна наука України. Львів, 2005. Вип. 9. Т. 3. С. 124–129.

Римик Р.В., Маланюк Л.Б. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів коледжу ресторанного сервісу і туризму. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт / уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина. 2017. Вип. 28. С. 52–57.

Римик Р.В., Маланюк Л.Б., Синиця А.В. Рівень фізичної підготовленості учнів навчальних закладів професійної освіти швейного профілю. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт» : зб. Наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 6 К (135) 21. С. 162–165.

Попов Н.А. Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов средних специальных заведений, обучающихся на технических специальностях. Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XI междунар. науч.-практ. конф. Часть II. Новосибирск : СибАК, 2011. URL: http://sibac.info/conf/pedagog/xi/25904.

Сафронова О.А., Кравченко И.А., Першанова Д.М. Применение статических упражнений на занятиях физической культурой студентов строительного профиля. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Физическая культура и спорт в системе образования России: инновации и перспективы развития». Санкт-Петербург : ООО «Золотое сечение», 2015. С. 85–89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

Римик, Р. В., Маланюк, Л. Б., Лещак, О. М., & Синиця, А. В. (2021). ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Rehabilitation and Recreation, (9), 96–102. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.12

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ