ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ ГОНАРТРОЗОМ У РАЗІ ДИСБАЛАНСУ ОСТЕОАСОЦІЙОВАНИХ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ

Автор(и)

  • С. Афанасьєв Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
  • Т. Майкова Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
  • О. Афанасьєва Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
  • С. Рокутов
  • В. Проскура Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
  • В. Муквич Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
  • Н. Закаляк Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • І. Григус Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.2

Ключові слова:

фізична терапія, остеоартрит, колінний суглоб, кісткове формування.

Анотація

Натепер розробки технологій фізичної терапії для профілактики інвалідності внаслідок захво-рювань і травм опорно-рухового апарату не досить ефективні, що негативно відбивається на якостіжиття контингенту пацієнтів, їхньому соціальному статусі і економічному стані країни загалом.За сучасними уявленнями, ключову роль у патогенезі остеоартриту відіграють розлади кістковогоремоделювання, що прямо залежать від дисбалансу остеоасоційованих мікроелементів. Тому метанашого дослідження – розробити програму фізичної реабілітації хворих з посттравматичним гонар-трозом і дослідити її вплив на склад остеоасоційованих макроелементів.Для визначення метаболічної функції кісткової тканини були результати дослідженнямінерального гомеостазу за рівнем у периферичній крові фосфору і магнію, загальногокальцію та іонізованої його форми, а також величиною екскреції із сечею кальцію. Процесикісткового формування оцінювалися за вмістом кісткового ізоферменту лужної фосфатази,кісткова резорбція – за рівнем тартрат-резистентної кислої фосфатази. Під спостереженнямперебували 42 хворих з посттравматичним остеоартритом колінних суглобів І–IІ стадій заKellgren-Lowrence. Комплекс фізичної терапії включав освітню програму, лікувальну гімнастику і масаж. Теоре-тична частина програми включала 6 тем, що охоплюють основні питання, що стосуються чинниківризику і прогнозу такого захворювання, основних механізмів його прогресування, а також основзастосування різних засобів фізичної терапії. Практична частина програми здійснювалася малогру-повим способом і включала поетапне застосування статичного, динамічного, активного і пропріо-цептивного нервово-м’язового стретчингу з використанням вправ з пружними стрічками і дозова-ним обтяженням. З масажних технологій у програмі використовувалося поєднання сегментарногомасажу зі шведською технікою. Загальна тривалість комплексної програми становила 9 місяців,після чого хворим надавалися рекомендації щодо виконання самостійних занять. Застосування роз-робленої програми фізичної реабілітації позитивно вплинуло на процеси ремоделювання кістковоїтканини, дозволило зменшити кількість загострень протягом року.

Посилання

Afanasyev, S., Maykova, T., Samoshkina, A. (2016). Injection of massage therapyfor a variety of systemic firing reactions incase of post-traumatic gonarthrosis in postoperative stage reabilitation. Sportivnij visnikPridniprov’ya. 1: 246–252. Retrieved from:http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_1_45[in Ukrainian]

Hasanova, A. G., Matveeva, E. L.Spirkina, E. S. (2015). The analysisof indicators of mineral metabolism in patientswith degenerative dystrophic affectionsof joints. Klinicheskaya laboratornayadiagnostika. 12: 25–28. Retrieved from:https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniepokazateley-mineralnogo-obmena-u-bolnyh-sdegenerativno-distroficheskimi-porazheniyamisustavov. [in Russian]

Sinyachenko, O. V., Yermolaeva, M. VGeyko, I. A. etc. (2016). The role of bonemetabolism in the pathogenesis of gonarthrosisTravma. 17.1: 20–28. Retrieved from:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Travma_2016_17_1_12. [in Russian]

Bennell, K. L., Egerton, Th., Pua, Y.-H.,Abbott, J. H. et al. (2010). Efficacy of a multimodalphysiotherapy treatment program for hiposteoarthritis: a randomized placebo-controlledtrial protocol. BMC. Musculoskelet Disord.11: 238. DOI: 10.1186/1471-2474-11-238.

Cho, H. J., Morey, V., Kang, J. Y.,Kim, K. W., Kim, T. K. (2015). Prevalenceand Risk Factors of Spine, Shoulder, Hand, Hip,and Knee Osteoarthritis in Community-dwellingKoreans Older Than Age 65 Years. Clin. Orthop. Relat. Res. 473(10): 3307–3314. DOI: 10.1007/s11999-015-4450-3.

Fransen, M., McConnell, S., Hernandez-Molina, G., Reichenbach, S. (2014). Exercisefor osteoarthritis of the hip. Cochrane DatabaseSystematic Reviews. DOI: 10.1002/14651858.CD007912.pub2.

Global Economic and Health CareBurden of Musculosceletal Disease. (2001).World Health Organization. Retrieved from:https:www.boneandjointdecade.org.

Grygus, I., Nohas, A. (2013). Improvementof Life Quality of the Patients with RheumatoidArthritis with Help of Physical Activity. Journalof Health Sciences, 3(1), 97–104.

Loi F. Córdova, L. A., Pajarinen, J.,Lin, T. H., Yao, Z., Goodman, S. B. (2016).Inflammation, fracture and bone repair.Bone. 7(86): 119–130. DOI: 10.1016/j.bone.2016.02.020.

Maikova, T., Afanasiev, S.,Afanasieva, O., Kashuba, V., Andrieieva, O.,Grygus, I., Sierpinska, L., Dovgan, O. (2021).Effect of physical therapy on the oxidativehomeostasis state in women with metabolicsyndrome. Journal of Physical Educationand Sport, Vol. 21 (Suppl. Issue 5), 3060–3067.

Musumeci, G., Aiello, F. C.,Szychlinska, M. A., Di Rosa, M.,Castrogiovanni, P., Mobasheri, A. (2015).Osteoarthritis in the XXI century: risk factorsand behaviours that influence disease onsetand progression. Int. J. Mol. Sci. 16(3): 6093–6112. DOI: 10,3390/ijms16036093.

Nakashima, T., Takayanagi, H. J. (2008).The dynamic interplay between osteoclastsand the immune system. Arch. Biochem.Biophys. 15. 473(2): 166–171. DOI: 10.1016/j.abb.2008.04.004.

Nogas, A., Grygus, I., Prymachok, L.(2016). Application physiotherapy inrehabilitation rheumatoid arthritis. Journalof Education, Health and Sport. 6(11):184–194.

Stiebel, M., Miller, L. Е., Block, J. Е.(2014). Post-traumatic knee osteoarthritisin the young patient: therapeutic dilemmasand emerging technologies. Open Access. Journal of Sports Medicine. 5: 73–79. DOI: 10.2147/OAJSM.S61865.

World Medical Association Declarationof Helsinki: ethical principles for medicalresearch involving human subjects. (2013).JAMA. 310(20): 2191–2194. DOI: 10.1001/jama.2013.281053.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Афанасьєв S., Майкова T., Афанасьєва, О., Рокутов S., Проскура V., Муквич V., Закаляк N., & Григус I. . (2022). ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ ГОНАРТРОЗОМ У РАЗІ ДИСБАЛАНСУ ОСТЕОАСОЦІЙОВАНИХ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ. Rehabilitation and Recreation, (10), 17–23. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.2