АНАЛІЗ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТУ, ОЦІНКА ОБ’ЄКТИВНИХ СИМПТОМІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ХРОНІЧНОЇ ЗОРОВОЇ ВТОМИ

Автор(и)

  • В. І. Горошко Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка
  • А. Горошко «Workconsult» Group

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.3

Ключові слова:

зорова втома, порушення зору, вимірювання генерації стимулів, професійне вигорання.

Анотація

Становлення сучасного суспільства характеризується стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Важливу роль в модернізації відіграє діяльність ІКТ: віртуа-лізація суспільних відносин в умовах глобалізації. Завдяки активному використанню інформа-ційно-комунікаційних технологій все суспільство інтегрується в єдину надсистему. У сучасномусвіті через пандемію зріс попит населення на кишенькові персональні комп’ютери, що спонукалорозробників створити концепцію компонування мобільних пристроїв. Це стимулює швидке зрос-тання технологій розробки мобільного програмного забезпечення. Хоча нові технології супрово-джують людей на всіх етапах еволюції людини, вони порівняно недавно стали предметом спеці-альних теоретичних досліджень. Конструктивне розуміння технології забезпечується активнимкомунікаційним підходом, орієнтованим на взаємодію людей і техніки. Зростає потреба у запо-біганні зорової втоми користувачів персональних комп’ютерів, що пов’язано з широким вико-ристанням комп’ютерних технологій. Щоб скоротити поточне медичне забезпечення, зменшитипотребу в спеціальному офтальмологічному обладнанні і спростити обслуговування користува-чів персональних комп’ютерів (ПК), оцінку та зміну функціонального стану гостроти зору слідпроводити безпосередньо на робочому місці за допомогою надійні та доступні методи. Метоюроботи є аналіз та розробка на основі створеного програмно-апаратного комплексу оптимально-го режиму роботи та зняття втоми, проведення серії експериментів для перевірки ефективностізапропонованого режиму праці та відпочинку. Висновки: використання мікроконтролерної тех-нології з бездротовим інтерфейсом значно спрощує компонентну базу розроблених композит-них електронних компонентів і розширює можливості діагностики втоми людини. Запропонова-не програмне забезпечення робить процедуру доступною для більшості операторів діагностикиу світі. Запропонований в роботі режим праці та відпочинку ефективний навіть при короткомутерміні використання і може бути рекомендований для масового використання.

Посилання

Akagi, R., Tonotsuka, M., Horie, R.,Hirata, K., & Ando, S. (2019). Effect of acuteeye fatigue on cognition for young females:a pilot study. PeerJ, 7, e7978.

Kim, T., & Lee, E. C. (2020). Experi-mental verification of objective visual fatiguemeasurement based on accurate pupil detectionof infrared eye image and multi-feature analysis.Sensors, 20(17), 4814.

Kurniawati, R., Mardji, M., & Kur-niawan, A. (2019, February). Effect of LightIntensity On Eye Fatigue. In 2nd InternationalConference on Sports Sciences and Health 2018,Atlantis Press, 147–151.

Maeda, E., Yoshikawa, T., Hayashi, N.,Akai, H., Hanaoka, S., Sasaki, H., ... &Ohtomo, K. (2011). Radiology reading-causedfatigue and measurement of eye strain with crit-ical flicker fusion frequency. Japanese Journalof Radiology, 29(7), 483–487.

Tramontano, M., Martino Cinnera, A.,Manzari, L., Tozzi, F. F., Caltagirone, C.,Morone, G., ... & Grasso, M. G. (2018). Vestibu-lar rehabilitation has positive effects on balance,fatigue and activities of daily living in highlydisabled multiple sclerosis people: A prelimi-nary randomized controlled trial. Restorativeneurology and neuroscience, 36(6), 709–718.

Tu, Y., Shi, Y., Wang, L., Zhang, Y., &Yang, Y. (2021, February). 17.2: Invited Paper:Influence of Blue Light from Smartphoneon Visual Fatigue. In SID Symposium Digestof Technical Papers, 52, 108–111.

Wang, Y., Zhong, X., Tu, Y., Wang, L.,Zhang, Y., Wang, T., ... & Zhou, W. (2018).A model for evaluating visual fatigue under LEDlight sources based on long-term visual displayterminal work. Lighting Research & Technol-ogy, 50(5), 729–738.

Wang, Y., Zhong, X., Zhang, Y., Tu, Y.,Wang, L., Chen, Y., ... & Zhou, W. (2017). Visualfatigue following long-term visual display termi-nal work under different light sources. LightingResearch & Technology, 49(8), 1034–1051.

Yu, Q., Wang, L., Xing, Y., Zhou, X., &Zhou, W. (2017, December). A Novel Methodfor Detecting the Degree of Fatigue UsingMobile Camera. In International Conferenceon Geo-Spatial Knowledge and Intelligence,524–530.

Zhang, Y., Si, F., Kong, X., & Yang, Y.(2021, February). 2.3: Invited Paper: VisualFatigue and Comfort Evaluation of the DifferentProportions of Blue Light on the Same Displayby Visual Research Task. In SID SymposiumDigest of Technical Papers, 52, 13–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Горошко V. I., & Горошко A. . (2022). АНАЛІЗ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТУ, ОЦІНКА ОБ’ЄКТИВНИХ СИМПТОМІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ХРОНІЧНОЇ ЗОРОВОЇ ВТОМИ. Rehabilitation and Recreation, (10), 24–30. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.3

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>