ВПЛИВ ЗАСОБІВ ГРИ РІНГО НА ДИНАМІКУ ПОЛЯ ЗОРУ ШЕСТИКЛАСНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.19

Ключові слова:

рінго, периферійний зір, поле зору, фізичне виховання

Анотація

У статті наведено результати досліджень зміни поля зору школярів під час використання засобів гри в рінго. Мета дослідження – визначити динаміку периферійного поля зору шестикласників на уроках фізичної культури під час вивчення гри рінго. Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної літератури, тестування периферійного зору за допомогою периметра Ферстера, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 55 учнів 6 класів: 27 учнів (12 ♂, 15 ♀) становили експериментальну групу, 28 (14 ♂ і 14 ♀) – контрольну групу. На уроках фізичної культури у експериментальній групі як варіативний компонент запровадили вивчення гри в рінго. До експерименту було виявлено, що групи були однорідні, статистично достовірних відмінностей за показниками поля зору між школярами контрольної та експериментальної груп не спостерігалось (P>0,05) Після завершення педагогічного експерименту з вивчення гри в рінго отримали покращення показників периферійного зору в експериментальній групі дітей шостого класу. Отримані показники периферійного поля зору кольорової і силуетної чутливості ока доводять ефективність використання гри рінго на уроках фізичної культури з учнями шостих класів. У результаті дослідження встановлено, що запровадження у навчально-виховний процес вивчення гри рінго, як варіативний модуль на уроках фізичної культури, позитивно впливає на розвиток показників периферійного поля зору шестикласників. Порівнявши результати поля зору в учнів експериментальної групи, отримані на початку і наприкінці дослідження, було виявлено покращення показників силуетної чутливості правого ока при кутах дуги периметра 0° (р<0,001) та 225° (р<0,05), кольорової чутливості правого ока при кутах 0° (р<0,001) та 225° (р<0,001), а також силуетної чутливості лівого ока при куті 270°(р<0,05). Порівняння результатів показників поля зору в учнів КГ на початку і наприкінці експерименту позитивних зрушень не виявило (р>0,05). Наприкінці експерименту школярі ЕГ переважали однолітків із КГ за показниками силуетної та кольорової чутливості правого ока при кутах дуги периметра 0°, 45°, 225° (р<0,001). За силуетною та кольоровою чутливістю лівого ока перевага школярів ЕГ спостерігалась при кутах дуги периметра 0° і 135° (р<0,001) та за силуетною – 225° і 270° (р<0,05). В усіх інших випадках відмінності у показниках поля силуетної та кольорової чутливості очей спостерігалися, проте вони були несуттєвими (р>0,05).

Посилання

Бекас О., Мельник З., Назаренко В., Пасічник В. Особливості периферійного зору представників командних ігрових видів спорту. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. 2018. 2(6):4–9.

Криличенко О.В. Характеристика фізичного розвитку школярів з порушенням зору. Молода спортивна наука України. 2002. 329–332.

Лаврін Г., Ангелюк І. Вплив засобів гри в рінго на рівень координаційних здібностей шестикласників. Спортивні ігри, 2022.1(23):12–20.

Лаврін Г.З., Ангелюк І.О., Кучер Т.В., Осіп Н.Б. Можливості застосування exergaming у процесі фізичного виховання як засобу підвищення рухової активності. Rehabilitation & Recreation, 2023. 14:214–226.

Лаврін Г.З., Середа І.О. Реалізація завдань професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів засобами гри в рінго. Спортивні ігри, 2019. 1(11):16–23. DOІ: 10.5281/zenodo.2543540.

Лаврін Г.З., Середа І.О. Результати опитування студентів щодо ефективності застосування засобів гри рінго у процесі фізичного виховання. Спортивні ігри, 2020. 1(15):25–33. DOI: 10.15391/si.2020-1.03.

Лаврін Г.З., Кучер Т.В. Рінго – ефективний засіб фізичного виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали регіонального науково-практичного семінару. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. С. 92–94.

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 5–9 класи / підгот. Т.Ю. Круцевич та ін. Київ, 2017. URL: https://base.kristti.com.ua/?p=6144.

Офтальмологія : підручник (ВНЗ І–ІІІ р.а.). / Г.Д. Жабоєдов, Р.Л. Скрипник, О.А. Кіча та ін. Київ : Медицина, 2018. 324 с.

Помещикова І.П., Кудімова О.В., Цеслицька М.З., Мушкета Р.К. Периферійний зір баскетболістів 16 років. Спортивні ігри, 2018. (1):29–34.

Помещикова І.П., Кудімова О.В. Рівень периферійного зору баскетболістів 14 років. Наукові конференції Харківської державної академії фізичної культури, 2017, 218–221.

Помещикова І.П., Покровенко Н.С., Рубан Л.А. Вплив рівня периферійного зору на ігрові показники баскетболістів 14–16 років. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств. 2015, 14–17.

Техніка виконання швидкісної стрільби з пістолета : методичні рекомендації. / Крушельницька К.О., Винярчук І.С. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 46.

Федорчук С., Петровська Т., Арнаутова Л., Когут І., Петрушевський Є. Реакція на рухомий об’єкт та властивості уваги у кваліфікованих гандболісток. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2023. (1):68–74.

Шевченко О.О. Вплив рухливих ігор на показники зорового аналізатору у дітей дошкільного віку після занять тенісом. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. 11(52):143–146.

Anioł-Strzyżewska K. Ringo – jeszcze jedna pasja sportowo-organizacyjna prof. W. Starosty. [W:] Kariera naukowa czy pasja życia? Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Instytut Sportu w Warszawie. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Warszawa, 2010. 418 s.

Badau, D., Stoica, A.M. Litoi, M.F., Badau, A., Duta, D., Hantau, C.G., Sabau, A.M., Oancea, B.M., Ciocan, C.V., Fleancu, J.L. et al. The Impact of Peripheral Vision on Manual Reaction Time Using Fitlight Technology for Handball, Basketball and Volleyball Players. Bioengineering. 2023, 10, 697. https://doi.org/10.3390/bioengineering10060697.

Kolomiytseva, O.E., Anatskyi, R.V. Fitness callanetics in physical education of girl students. Physical education of students, 2017, 21.2:66–71. doi.org/10.15561/20755279.2017.0203.

Lavrin, H., Sereda, I., Kucher, T., Grygus, I., Cieślicka, M., Napierała, M., Muszkieta, R., Zukow, W. Efficiency Means the Game Ringo the Classroom Physical Education. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. 8(3):8–15. DOI: 10.26655/IJAEP.2019.9.2

Starosta W., Strzyżewski W. Ringo – polska gra sportowa dla każdego. (Historia, technika, metodyka, taktyka, wyniki, przepisy). (Ringo – Polish game for everyone. Results, rules. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, 2010. 10, 1–152.

Starosta W., Wangryn M. ABC polskiej gry w ringo (metodyka nauczania techniki i taktyki). Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Biblioteka MSMS, Vol. 36. Polskie Towarzystwo Ringo. Warszawa, 2012. 146.

Starosta W., Wangryn M. Ringo – Polish Sports Game for Everybody. URL: http://irf.ringo.org.pl/index.php/game-rules/ringopolishsports-game-for-everybody.

Vater Ch., Luginbhül S., Magnaguagno L. Testing the functionality of peripheral vision in a mixed-methods football field study. Journal of Sports Sciences, 2019. 37:24:2789–2797. DOI: 10.1080/02640414.2019.1664100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Lavrin, H. Z., Kucher, T. V., & Osip, N. B. (2024). ВПЛИВ ЗАСОБІВ ГРИ РІНГО НА ДИНАМІКУ ПОЛЯ ЗОРУ ШЕСТИКЛАСНИКІВ. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 179–189. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.19

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають