Фізична реабілітація при ішемічному інсульті

Автор(и)

  • Анастасія Грушевська
  • І.М. Григус

Ключові слова:

фізична реабілітація, комплексність, адаптація, відновлення

Анотація

На основі аналізу, синтезу, уза-гальнення науково-методичної літератури було досліджено фізичну реабілітацію при інсульті за ішеміч-ним типом. За статистикою Всесвіт-ньої організації охорони здоров’я, інсульт протягом останніх 15 років лідирує серед причин смерті людей на планеті, поступаючись лише ішемічній хворобі серця. До теперіш-нього часу не винайдено ліків, які усунуть повністю наслідки інсульту. Навіть при успішному лікуванні далеко не завжди людині вдається повернутися до праці і колишнього способу життя самостійно без реабілітаційного втручання. У статті представлено реабілітаційні заходи які проводять при інсульті до яких відносять фізичну терапію та ерготерапію, за потреби психотерапію та мовну терапію. Обґрунтовано необхідність комплексного застосування реабілітаційних заходів для швидшо-го та ефективного відновлення паці-єнтів та адаптації їх до побуту. Ефективність застосування фізичної реа-білітації у першу чергу залежить від відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям хворих.

Посилання

Боголюбов В. М. Медицинская реабилитация / под. ред. В. М. Боголюбова. Книга ІІ. – ИЗД. 3-е, испр. и доп. – М. : Издательство БИНОМ, 2010. – 368 с.

Гуляєва М. В. Шкали в нейрореабілітації / Укладачі М. В. Гуляєва, Н. І. Піонтківська, М. І. Піонтківський Наукові редактори В. А. Голик, Д. В. Гуляєв, М. Я. Романишин. – К. : Видавець Д. В. Гуляєв, 2014. – 68 с.

Епифанов В. А. Лечебная физическая ку-льтура: учебное пособие / В. А. Епифанов и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 568 с.

Мурза В. П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник / В. П. Мурза. – К. : «Олан», 2005. – 559 с.

Myxiн В. М. Фiзична реабілітація / В. М. Мухін. – Київ : Олiмпiйська лiтература, 2009. – 424 с.

Рыжков В. Д. Инсульт. Срочная реабили-тация: Клиника, критерии диагностики и экспертизы. Тактика ведения и реабилитация / В. Д. Рыжков. – Санкт-Петербург : СпецЛит., 2016. – 157 с.

Родионов К. В. Инсульт. До и после / К. В. Родионов. – М. : Эксмо, 2016. – 160 с.

Фадеев П. А. Инсульт. Доступно и достоверно / Фадеев П. А. – М. : Мир и образование, 2008. – 160 с.

Фокин В. Н. Полный курс массажа: учеб. пособие / В. Н. Фокин. – М. : Фаир-Пресс, 2004. – 512 с.

Кушнир Г. Всемирный день инсульта: внезапный удар, который можно предотвратить [Електронний ресурс] – Режим доступу до ре-сурсу: http://timeua.info/post/obshestvo/ vsemirnyj-den-insul-ta-vnezapnyj-udar-kotoryj-mozhno-predotvratit--09451.html (10.10.2018).

Everything you need to know about stroke [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.medicalnewstoday.com/articles/7624.php?iacp (10.10.2018).

##submission.downloads##

Як цитувати

Грушевська, А., & Григус, І. (2018). Фізична реабілітація при ішемічному інсульті. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (3). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/59

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають