ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

Автор(и)

  • О. Б. Нагорна

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.10

Ключові слова:

діти з особливими освітніми потребами, терапія, фізичний розвиток, моторна сфера, психомоторика, здоров’язберігаючі технології, реабілітаційно-озоровча робота.

Анотація

Вирішення викликів сьогодення в освітньому просторі зумовлюють потребу розв’язання низки реабілітаційно-соціально-педагогічних завдань, пов’язаних з уможливленням надання якісних і довготривалих реабілітаційних послуг. Одним з них є забезпечення комплексної реабілітаційної допомоги дітям з розумовою відсталістю як у спеціальних, так і у загальноосвітніх навчальних закладах. Впровадження системи інклюзивної освіти загострює цю проблему і набуває особливо актуального значення. На сьогодні невирішеними залишаються питання практичної реалізації багатовекторної методики фізичної терапії дітей з розумовими вадами у процесі навчання за будь-якою формою – індивідуальною, інтегрованою чи в інклюзивному класі. Мета дослідження – сформувати завдання методології фізичної реабілітації/терапії дітей з розумовою відсталістю молодшого шкільного віку. Методи дослідження – теоретичний аналіз, синтез, узагальнення науково-методичних літературних джерел за темою дослідження. Результати дослідження. У статті розглядаються питання комплексного реабілітаційного впливу під час навчального процесу з дітьми з розумовою відсталістю; проаналізовано загальні та специфічні розлади моторної сфери дітей даної категорії; акцентовано увагу на необхідності систематичного впровадження фізичної реабілітації/терапії для покращення особистісного розвитку дітей з вадами розумового розвитку. Зокрема, варто зауважити, що для гармонійного особистісного розвитку дітей з порушенням розумового розвитку та забезпечення довготривалого та безперервного корекційного ефекту пріоритетним завданням фахівців є тісна співпраця з батьками дітей. Висновки. Проблемі реабілітації дітей з розумовою відсталістю присвячено достатньо наукових та методичних праць у сфері медицини, освіти, фізичної терапії. Однак недостатньо опрацьовано умови забезпечення систематичного реабілітаційного впливу на дітей з обмеженими інтелектуальними можливостями упродовж навчання у початковій ланці школи. Завданнями методики фізичної реабілітації/терапії дітей даної категорії передбачається формування у них навичок самообслуговування; профілактика дихальних та соматичних захворювань, вторинних порушень розвитку опорно-рухового апарату, моторних функцій; формування у вихованців мотивації до здорового способу життя; удосконалення соціо-побутової моделі поведінки дітей з особливими потребами.

Посилання

Григус І.М., Нагорна О.Б. Метод танцювально-рухової терапії дітей, які потребують паліативної допомоги. Rehabilitation & recreation. 2023. 14. С. 27-36.

Данілавічютє Е. Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. Особлива дитина: навчання і виховання. №3 (87). 2018. С. 7-18.

Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими потребами: соціальнопедагогічна діяльність як спосіб супроводження процесу соціалізації. Соціальний педагог. 2018. № 12. С. 7-10.

Заміщак М.І. Психологічні проблеми сім’ї, що виховує дитину з особливими потребами. Вісник соціально-гуманітарного факультету: зб. наук. праць. Дрогобич. 2016. Вип. 4. С. 83-88.

Засенко В.В., Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії. К.: Педагогічна думка. 2016. С. 68-77.

Засенко З.В., Прохоренко Л.І. Освіта «особливих» дітей: стратегія розвитку. Рідна школа. № 3-4. 2019. С. 48-52.

Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук.-метод. посібник. МОН України. НАПН України. Ін-т спец. педагогіки. К.: Науковий Світ. 2010. 196 с.

Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник. Харків: Ранок. 2019.

Нагорна О.Б. Особливості корекційно- виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: навч.-метод. посіб. 2-ге вид. Рівне: НУВГП. 2016. 141 с. https://vseosvita. ua/library/embed/01005ms8-6b60.doc.html

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. збірник. Вип. 12. За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєва; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. К.: Науковий Світ. 2017. 184 с.

Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини: підручник. К.: Знання. 2008. С. 255-359.

Філімонов В.І. Фізіологія людини: підручник. 2021. К.: Медицина. 2021. 485 с.

Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. К.: ЦУЛ. 2017. 248 с.

Шевченко Ю. Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями в сучасному освітньому просторі. Особлива дитина: навчання і виховання. № 3. 2020. С. 36-46.

Grygus I, Nagorna O, Nesterchuk N, Nogas A, Podoliaka P, Gamma T. (2021). A clinical case of physical therapy of a child with multiple sulfatase deficiency. Med. perspekt. 26(2):202-7.

Grygus, I, Nagorna, O. Nogas, A., & Zukow, W. (2019). Anthropological providing educational services to children with special educational needs. Journal of Human Sport and Exercise, 14(4proc), 852-866.

Grygus I., Nahorna O., Tabachnikov S., Prymachok L., Chernienko O. (2021). Physical therapy of a child with multiple sulfatase deficiency. Journal of Physical Education and Sport, Vol 21 (Suppl. issue 5), 2921–2926.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-14

Як цитувати

Нагорна, О. Б. (2023). ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ. Rehabilitation and Recreation, (15), 79–86. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.10

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ