МОНІТОРИНГ ІНТЕГРУВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ, В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Автор(и)

  • О. Б. Нагорна
  • Л. Л. Примачок

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.8

Ключові слова:

законодавчо-правова база, право на освіту, інклюзія, фізіотерапевтичний супровід.

Анотація

Кожна дитина в Україні забезпечена правом на здобуття освіти, що підтверджено цілою низкою документів законодавчо-правової бази держави. Метою дослідження є аналіз динаміки формування мережі навчальних закладів для надання освітніх послуг дітям, які потребують паліативної допомоги, на прикладі міста Рівного. Методами дослідження були аналіз і узагальнення даних науково-методичної та спеціальної літератури, узагальнення статистичних даних освітніх закладів міста Рівного, вивчення результатів опитування батьків. Результати дослідження. За результатами дослідження, розпочинаючи з 2015 р. до 2023 р., кількість закладів освіти, які реалізують право дитини з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, зросла з 10 до 28 шкіл; кількість учнів збільшилася з 25 до 146 осіб. Такими закладами є інклюзивні класи, навчально-реабілітаційні та інклюзивно-ресурсні центри, домашня форма педагогічного патронажу. У дослідженні взяли участь 47 дітей, які потребували паліативної допомоги. За різною формою навчання 26 (55 %) дітей отримували освітні послуги, 21 (45 %) дитина не навчалася. У ході дослідження було сформовано основну групу – 24 (51 %) дитини, у контрольній групі перебуває 23 (49 %) дитини. Не отримували освітніх послуг 11 (23 %) дітей основної групи та 10 (21 %) дітей контрольної групи. Запропонований фізіотерапевтичний супровід дітям основної групи мав на меті гармонізацію організації навчального процесу, який завбачав: модифікацію побутового та навчального простору; формування системи альтернативної комунікації; навчання навичкам самообслуговування; розвиток природних здібностей; інтеграцію в соціум. Наприкінці дослідження в основній групі 8 (17 %) дітей навчалися за домашньою формою, у контрольній групі – 3 (6 %) дітей. Висновки. Таким чином, реалізація фізіотерапевтичної супервізії дітей допомагає впровадити освітній процес учнів з особливими освітніми потребами в реабілітаційний менеджмент.

Посилання

Тарасюк В., Кучанська Г. Паліативно- хосписна допомога. Київ : Медицина, 2021. 332 с.

Нагорна О.Б. Особливості корекційно- виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник / НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». Київ, 2013. 140 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4057

Порошенко М.А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів : навчально-методичний посібник / Всеукраїнська благодійна організація «Благодійний фонд Порошенка». Київ, 2018. 252 с. URL: https://ispukr.org.ua/?p=4478

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / за ред. В.В. Засенка. Київ : ТОВ «Наша друкарня», 2019. № 15. 364 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/719568/1/%D0%97 %D0%B1_15_2019.pdf

Корнілова О.В. Медична допомога як вид соціального забезпечення. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2021. URL: https://hdl.handle.net/ 11300/14843

Малишевська І. Основні чинники розвитку інклюзивної освіти в Україні. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 2021. № 1(5). С. 45–51. doi: 10.31499/ 2706-6258.1(5).2021.234766

Закон України «Про освіту». URL: https://urst.com.ua/act/pro_osvitu

Положення про інклюзивно- ресурсний центр : затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 545. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 545-2017-%D0%BF#Text

Постановка «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 957-2021-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

Нагорна, О. Б., & Примачок, Л. Л. (2023). МОНІТОРИНГ ІНТЕГРУВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ, В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР. Rehabilitation and Recreation, (16), 61–67. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.8

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ