РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ЛІТНЬОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ

Автор(и)

  • В. В. Файдевич Луцький національний технічний університет
  • С. А. Мельник Луцький національний технічний університет
  • Н. В. Табак КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
  • В. В. Ковальчук КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
  • Л. Є. Северіна КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.19

Ключові слова:

фізична підготовленість, підлітки, державні тести, фізичні якості, юнаки

Анотація

У статті подано матеріал про рівень фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літньому оздоровчому таборі. Мета роботи – визначити рівень фізичної підготовленості підлітків під час їх оздоровлення в літньому оздоровчому таборі за показниками здачі державних тестів. Матеріал. Дослідження проводилося під час літніх канікул (у 2021 р.) у позаміському таборі «Сонячний» у с. Гаразджа Луцького району Волинської області. У ньому брав участь 31 юнак I-го загону віком 15 років. Результати. Встановлено, що найбільший відсоток юнаків здали контрольні вправи на 3 бали. Варто зазначити, що за умови обов’язкових занять підлітки мало уваги приділяють самостійній роботі з фізичної культури. Висновки. Проведені дослідження фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літньому оздоровчому таборі дали змогу встановити, що найбільша частка юнаків здала державні тести задовільно. Періодичний контроль рівня фізичної підготовленості підлітків дає можливість учителю фізичної культури побачити недоліки у фізичній підготовці юнаків та за можливості індивідуально планувати фізичні навантаження, реально оцінювати рівень досягнень і систематично їх коригувати, а для підлітків це має бути стимулом мотивації для вдосконалення своїх фізичних здібностей.

Посилання

Боднар І. Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту. Луцьк, 2000. 20 с.

Боднар І. Теоретико-методичні основи інтегративного фізичного виховання школярів І–ІІІ груп здоров’я : автореф. дис. … докт. наук з фіз. виховання і спорту. Львів, 2014. 34 с.

Бянкин В., Бойко Ю. Тестирование физической подготовленности. Физическая культура и спорт в современном обществе. Хабаровск, 2011. С. 47.

Васильченко В. Науково-методичні основи використання тесту Купера на учбових заняттях з плавання. Фізична культура, спорт та здоров’я нації – нова епоха, нова генерація : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Миколаїв, 2002. С. 117–119.

Вовченко І. Фізична підготовленість і здоров’я молодших школярів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2001. № 18. С. 42–47.

Волков В. Спрямованість засобів тренувального впливу в процесі фізичної підготовки першокурсників гуманітарних факультетів. Матеріали 10-ї Всеукраїнської конференції аспірантів галузі фізичної культури і спорту. Львів, 2006. С. 73–75.

Волков В. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентської молоді. Київ : Знання України, 2004. 82 с.

Формування спеціальної фізичної підготовленості майбутніх офіцерів під час їх навчання у ВВНЗ / А. Демків, М. Єна, О. Лойко, В. Щукін, С. Харабуга. Молода спортивна наука України. Львів : ЛДУФК, 2008. Вип. 12. Т. 2. С. 75–78.

Довбуш В., Лесько О. Фізична підготовленість учнів старших класів спеціалізованої середньої школи № 15, з поглибленим вивченням англійської та французької мов. Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Львів : ЛНУ, 2007. С. 26–28.

Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. Київ, 1996. 32 с.

Драчук А. Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту. Львів, 2001. 20 с.

Дрозд О. Фізичний стан студентської молоді західного регіону України та його корекція засобами фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту. Київ, 1998. 24 с.

Дубогай О. Фактори, які визначають ефективність фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» у контексті європейської інтеграції України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль, 2004. С. 370–374.

Дудорова Л. Динаміка структури фізичної підготовленості студентів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць. Вінниця, 2004. С. 64–66.

Єднак В. Вдосконалення нормативних основ фізичного виховання студентів груп ЗФП основного відділення вузу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту. Київ, 1997. 25 с.

Изаак С. Состояние физического развития и физической подготовленности молодого поколения России и их коррекция на основе технологии популяционного мониторинга : автореф. дис. … докт. пед. наук. Москва, 2006. 49 с.

Круцевич Т., Єрмолова В. Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 1–4 класи. Фізичне виховання в сучасній школі. 2012. № 4. С. 16–55.

Кульмаметьева Э. Активизация физического самовоспитания школьников 11–13 лет в процессе занятий физической культурой : автореф. дис. … канд. пед. наук. Омск, 2013. 24 с.

Кутек Т. Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студенток, які проживають в різних екологічних зонах. Молода спортивна наука України. Львів : ЛДІФК, 2001. С. 47–49.

Кутек Т. Засоби підвищення фізичної підготовленості студенток, які зазнали радіаційного впливу : методичні рекомендації. Вінниця, 2001. 30 с.

Ланда Б. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности. Москва : Советский спорт, 2008. 244 с.

Лисак І. Потребово-мотиваційний підхід до формування програм фізичної культури для учнів середніх класів : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту. Київ, 2013. 242 с.

Носко М., Кривенко А. Вплив занять з фізичної культури на стан здоров’я та фізичну підготовленість студентської молоді. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць. Харків, 2000. № 22. С. 14–18.

Семенов Л. Коррекция отклонений кондиционной физической подготовленности школьников на основе мониторинга. Москва : Советский спорт, 2013. 100 с.

Фізична культура в школі: 1–9 класи : методичний посібник / за заг. ред. С. Дятленко. Київ : Літера ЛТД, 2013. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Файдевич, В. В., Мельник, С. А., Табак, Н. В., Ковальчук, В. В., & Северіна, Л. Є. (2022). РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ЛІТНЬОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ. Rehabilitation and Recreation, (10), 148–155. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.19

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ