ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА

Автор(и)

  • І.О. Сидорук Національний університет водного господарства та природокористування
  • І.С. Подолянчук Національний університет водного господарства та природокористування
  • Т.В. Гамма Національний університет водного господарства та природокористування
  • І.М. Крук Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова:

фізична реабілітація, синдром Дауна, діти, альтернативні засоби

Анотація

У статті висвітлено теоретичне підґрунтя впровадження фізичної реабілітації дітей з синдромом Дауна. Основний акцент зроблений на поєднання традиційних та альтернативних засобів реабілітації у процесі роботи з даною категорією дітей. Проводився аналіз науково-методичної літератури щодо проблем фізичної реабілітації та соціальної адаптації дітей з синдромом Дауна. Детально описані сучасні підходи до проблеми вивчення дітей з даною патологією. Проаналізовані характерні симптоми та особливості розвитку дітей з синдромом Дауна. Аналіз спеціальної  літератури дає змогу стверджувати про доцільність раннього початку реалізації реабілітаційних заходів та комплексного застосування фізичної реабілітації дітей з синдромом Дауна.  Визначено, що поєднання традиційних та альтернативних засобів реабілітації у дітей розвивають спілкування, загальну та дрібну моторику, мовлення та соціальні навички.

Посилання

Абраменкова ВВ. Совместная деятельность дошкольников как условие развития познавательной сферы, 2013. 5. 4-7.

Абрамов ВВ., Клапчук ВВ., Неханевич ОБ. Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник. Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. 456.

Бігуняк ТВ. Сучасні погляди на причини та фенотипові прояви синдрому Дауна. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2018. 8. 4-6.

Вісковатова ТП. Формування і розвиток розумових здібностей у дітей молодшого шкільного віку із затримкою фізичного розвитку. Молода спортивна наука України: збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. Львів, 2017. 11. Т. 2. 4-6.

Вознесенська ОЛ. Особливості арт-терапії як методу. Психолог. 2015. 10. 2-3.

Волкова СС., Готалевич ЄВ. Фізична реабілітація дітей 3-6 років з синдромом Дауна. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2009. 6. 2-5.

Жиянова ПЛ. Семейно-центрированная модель ранней помощи. М. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2016. 288 с

Ковтун РА. Особливості структури психологічного недорозвитку дітей з синдромом Дауна. Збірник наукових праць. Миколаїв. 2010. 5. Т. 2. 15-18.

Ковтун РА. Програма розвитку комунікативних здібностей у дітей з синдромом Дауна. Харків: ХНПУ, 2010. 36. 8-10.

Ковтун РА. Психологічні особливості проявів комунікативних здібностей дітей 6-11 років з синдромом Дауна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук. Одеса, 2011. 19.

Ковтун РА. Синдром Дауна та причини його виникнення. Вісник Одеського університету. Психологія. 2010. 16. Т.15. 6-10.

Лаутеслагер ПЕ. Двигательное развитие детей раннего возраста с синдромом Дауна. М.: «Монолит», 2013. 356.

Левченко ИЮ. Современные проблемы психологического сопровождения детей с тяжёлыми нарушениями развития. Коррекционная педагогика. 2017. 4 (52). 2-6.

Макарчук НО. Особистісна саморегуляція підлітків з порушеннями розумового розвитку. Монографія. К.: Фенікс, 2014. 448.

Мойра Пітерсі, Робін Трелоар, Сью Кейнс. Програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку. Маленькі сходинки. Луцьк. 2006. 80.

Нагорна ОБ. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник. Рівне, 2012. 99.

Садова ІІ. Арт-терапія як сучасний метод у системі соціальної роботи педагога з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. Актуальні питання корекційної освіти. 2015. 3. 197-205.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-20

Як цитувати

Сидорук, І., Подолянчук, І., Гамма, Т., & Крук, І. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (5). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/80

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають