КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ СИНДРОМУ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У СТУДЕНТІВ ЗВО

Автор(и)

  • О.І. Ніколенко Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • І.В. Захарченко Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • О.В. Федорович Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • С.В. Гуцман Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

синдром вегетативної дисфункції, клінічні ознаки, фізична терапія, студент

Анотація

У статті досліджуються клінічні прояви синдрому вегетативної дисфункції, які проявляються у студентів закладів вищої освіти. Наразі вегетативні розлади є однією з актуальних проблем у стані здоров'я молоді в зв’язку зі значним поширенням цієї патології, яка за даними різних авторів становить від 20 до 60% від загального рівня захворюваності людей різного віку. За оцінкою експертів ВООЗ, провідним серцево-судинним фактором ризику залишається артеріальна гіпертензія, початковий період якої найчастіше реалізується через синдром вегетативної дисфункції. Найчастіше розлади вегетативної нервової системи зустрічаються серед підлітків та студентів, що зумовлено гормональною перебудовою організму в період статевого дозрівання, напруженням функціонування різних органів та систем і значним розумово-фізичним перевантаженням. Визначено чинники, які призводять до розвитку синдрому вегетативної дисфункції. Проведено аналіз психоемоційного та фізичного стану студентів ЗВО. Аналіз структури захворюваності показує, що на першому місці − хвороби серцево-судинної системи, серед яких  особливо поширеним є  синдром вегетативної дисфункції у студентів ЗВО.

Посилання

Кучанская А.В. Вегетососудистая дистония. М.: Физкультура и спорт, 1998. 96.

Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Психологія ранньої юності. Київ: Просвіта, 2001. 112.

Вейн А.М. Вегетативно-сосудистые пароксизмы. Клиника, патогенез, лечение. А.М. Вейн, О.А. Колосова. М.: Медицина, 1971. 165.

Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования. (Эмоциональный стресс). Львов: Медицина, 1970. 178-209.

Либина А. Стиль реагирования на стресс: психологическая защита или совпадение со сложными обстоятельствами / А. Либина, А. Либин. Стиль человека: психологический анализ. М.: Смысл, 1998. 134-137.

Шабатура М.Н. Біологія людини. М.Н. Шабатура, Н.Ю. Матяш, В.О. Мотузний. Київ: Генеза, 1997. 430.

Бисмак Е.В. Анализ нозологий у студентов специальной медицинской группы в связи с применением современных средств лечебной физической культуры. Е.В. Бисмак, О.В. Пешкова. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2012. 148-153.

Міщенко Т.С. Гербастрес в лікуванні хворих на вегето-судинну дистонію. Т.С. Міщенко, К.В. Харіна. Український вісник психоневрології. Харків: Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України, 2012. 102-105.

Ольховик А.В. Фізична реабілітація студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом. А.В. Ольховик. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблем фізичного виховання і спорту. Харків: ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2011. 54-56.

Петрунина С.В. Физическая культура как основа формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. С.В. Петрунина, Л.С. Фадеева, Г.В. Боков. Пенза: Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского, 2005. 20.

Особенности организации занятий физическим воспитанием в специальном отделении вуза. И.И. Врженсневский, Г.В. Коробейников, Н.И. Турчина, Э.Г. Черняев. Физическое воспитание студентов. Харків: ХГАДИ, 2012. 35-39.

Вегетативні дифункції у дітей: навчальний посібник. Т.П. Бинда, В.Г. Майданник, Н.О. Свальєва-Кулик, О.І. Сміян. Суми: Сумський державний університет, 2014. 186.

Капилевич Л.В. Организация занятий лечебной физической культурой с освобожденными от физического воспитания студентами / Л.В. Капилевич, В.Л. Солтанова, К.В. Давлетьярова. Теория и практика физической культуры. М. 2008. 174-176.

Лильин Е.Т. Комплексная реабилитация детей и подростков с артериальными гипертониями и гипотониями. Е.Т. Лильин, О.С. Цека. М.: ОАО “Издательство “Медицина, 2007. 144.

Реабілітація хворих на вегето-судинну дистонію засобами дихальної гімнастики. К. Крапівіна, О. Мусієнко, І. Савка, С. Хома. Київ, 2006. 73-76.

Григус І.М., Грушевська А.О. Комплексна фізична реабілітація хворих на нейроциркуляторну дистонію. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини=Rehabilitation & recreation. Рівне, 2017.2:18-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-09

Як цитувати

Ніколенко, О., Захарченко, І., Федорович, О., & Гуцман, С. (2021). КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ СИНДРОМУ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У СТУДЕНТІВ ЗВО. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (7). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/98

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають