ФІЗИЧНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ БОКСОМ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • В. В. Назимок Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.23

Ключові слова:

бокс, загальна фізична підготовленість, спеціальна фізична підготовленість

Анотація

Мета дослідження – простежити динаміку розвитку загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів, які займаються боксом у процесі фізичного виховання, протягом одного та двох років відповідно. Для оцінки фізичної підготовленості студентів були використані такі види тестувань: вибухова сила – стрибки в довжину з місця, згинання-розгинання в упорі лежачи 20 с. та 1 хв. Окремим нормативом були стрибки на скакалці (кількість за 1 хв.) та визначення максимальної кількості ударів, нанесених протягом 15 с. лівою рукою, правою рукою. Швидкісна підготовленість та витривалість визначались за допомогою навантаження максимальної потужності (до 20 с.) – біг 100 м та великого фізичного навантаження (до 30 хв.) – біг 3000 м. Порівнюючи середні показники тестування студентів першого та другого курсів, що займаються боксом у процесі фізичного виховання, можна зробити висновки, що загальна та спеціальна фізична підготовленість студентів першого курсу за результатами тестування всіх фізичних якостей покращилася. Тоді як результати студентів другого курсу були кращими в усіх випробуваннях, крім швидкості.

Посилання

Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02. Київ, 2012. 20 с.

Атилов А.А. Школа бокса в 10 уроках. Москва : Феникс, 2006. 160 с.

Бокс. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. Київ, 2004. 102 с.

Бокс : учебник для институтов физической культуры / И.П. Дегтярёв и др. Москва : Физкультура и спорт, 1979. 287 с.

Горобей М.П. Головні причини недостатньої рухової активності студентів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 2014. Вип. 118(3). С. 91–93.

Градополов К. Бокс. Москва : Физкультура и Спорт, 1951. 430 с.

Копцев К.Н., Васильев Г.Ф. Нормативы оценки общей физической подготовленности боксёров-юниоров. Бокс : ежегодник. 1984.

Кузнецов В.Л., Лотоненко А.В., Чуриков Н.К. Факторы и условия, определяющие потребности и интересы студентов в физкультурной деятельности : учебное пособие. Воронеж : ВГУ, 1995. 39 с.

Лазоренко С.А. Рівень рухової активності учнівської молоді вищих навчальних закладів Сумщини. Спортивний вісник Придніпров’я. 2013. № 4. С. 34–37.

Лотоненко А.В., Игнатьев А.С., Кузнецов В.Я. Проблемы физической культуры студенческой молодежи. Материалы региональной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 1997. С. 116–119.

Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації. Київ, 2003. 44 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-21

Як цитувати

Назимок, В. В. (2022). ФІЗИЧНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ БОКСОМ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (9), 174–181. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.23