РУХЛИВІ ІГРИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • І. О. Сидорук Національний університет водного господарства та природокористування, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я
  • А. М. Гірак Національний університет водного господарства та природокористування, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я
  • Т. В. Гамма Національний університет водного господарства та природокористування, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я
  • І. О. Орел Національний університет водного господарства та природокористування, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.27

Ключові слова:

рухливі ігри, діти, фізичне виховання

Анотація

У статті досліджуються особливості рухливих ігор у системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Висвітлена класифікація сучасних рухливих ігор. Рухлива гра відноситься до таких проявів ігрової діяльності, в яких яскраво виражена роль рухів. Виявлено, що за допомогою рухливих ігор можна активно впливати на процес розвитку фізичних якостей дитини, керувати їх розвитком. Здійснюючи комплексний підхід до формування фізичних якостей молодших школярів, необхідно приділяти увагу розвитку швидкості, спритності, витривалості та гнучкості, тобто тих якостей, які найбільш активно розвиваються в учнів молодшого шкільного віку. У ході дослідження з’ясовано, що широке використання рухливих ігор виступає одним з основних засобів підвищення рухової активності дітей. Виявлено, що систематичне застосування ігор сприяє розширенню рухливих можливостей дітей, які перетворюються в необхідні життєві уміння та навички.

Посилання

Аксьонова О.П., Кириленко Л.В. Школа компетентностей на уроках з фізичної культури в початкових класах. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2018. 3 К (97). С. 25–32.

Бондарчук Н.Я. Інтерес молодших школярів до занять фізичною культурою як психологічний критерій диференціації у процесі фізичного виховання. Спортивний вісник Придніпров’я. Дніпропетровськ, 2014. С. 17–22.

Борисова Ю.Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні школярів на основі використання комп’ютерних технологій. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.

Вільчковський Е.С., Курок О.І. Народна рухлива гра – основний засіб фізичного виховання дошкільнят. Традиції фізичної культури в Україні : збірник наукових статей. ІЗМН, 2007. С. 147–153.

Непша О.В. Формування навичок здорового способу життя учнів молодших класів засобами фізичної культури. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах. Житомир, 2018. С. 90–92.

Пангелова Н.Є., Харіна Д.Л. Аналіз наукових досліджень проблем фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. № 3. 2013. С. 76–81.

Сергієнко В.П. Особливості соціального розвитку дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем рухової активності. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. Київ, 2018. С. 150–153.

Суханова Г.П. Особливості розвитку стрибучості у дітей шкільного віку. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції (Вінниця, 30 січня 2019 р.). Вінниця, 2019. С. 114–119.

Томенко О.А. Рівень рухової активності школярів та шляхи його підвищення в умовах загальноосвітньої школи. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2008. 2. С. 141–146.

Христова Т.Є. Тестування рухових здібностей школярів : курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів спец. «Фізична культура». Мелітополь, 2017. 48 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

Сидорук, І. О., Гірак, А. М., Гамма, Т. В., & Орел, І. О. (2021). РУХЛИВІ ІГРИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Rehabilitation and Recreation, (9), 200–204. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.27

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають