ДО ПИТАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Автор(и)

  • С. В. Гуцман Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • А. О. Ногас Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • О. І. Ніколенко Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • П. С. Подоляка Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування
  • Т. В. Гамма Інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.20

Ключові слова:

медико-біологічні проблеми, фізична культура, спорт

Анотація

У статті розглядаються основні медико-біологічні проблеми фізичної культури та спорту як принципи взаємодії біологічних закономірностей у процесі оволодіння людиною цінностями фізичної культури. Складовою частиною навчання фізичної культури є система знань із проведення занять фізичними вправами з урахуванням медико-біологічних аспектів. Варто звертати увагу на такі напрями, як: регулярний медико-біологічний контроль, визначення рівня функціонального стану здобувачів освіти, побудова кривої через зміни частоти серцевих скорочень, визначення загальної рухової активності тощо. Ключовий пріоритет усіх методичних знань у фізичній культурі – формування в здобувачів освіти усвідомленої необхідності та стійкої звички турбуватия про своє здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості з урахуванням медико-біологічних аспектів.

Посилання

Ажиппо О.Ю. Вступ до вищої фізкультурної освіти: навчальний посібник. Харків: Точка, 2014. 243.

Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві: збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / гол. ред. О.І. Булгаков. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 191.

Ареф’єв В.Г. Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання: [монографія]. Л. 2005. 296.

Бондаренко О.В., Тимченко Г.М., Закревський А.М. Моніторинг здоров’я за допомогою електронних діагностичних систем. Проблеми сучасної освіти і науки. 2018. № 8, Ч. 2. 95-102.

Вітомський В. Фізична реабілітація дітей із вродженими вадами серця: огляд зарубіжного досвіду та досягнень. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015. № 3. 48–54.

Гамалій В.В. Біомеханічні аспекти техніки рухових дій у спорті. Київ. 2007. 211.

Динаміка стану здоров’я деяких категорій населення України з урахуванням регіональних особливостей його показників / під ред. В.М. Коваленка. К.: Оріон. 2016. 32–44.

Кузнєцова О.Т. Методична система застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів засади: дис. ... д-ра. пед. наук зі спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Київ, 2018. 613.

Лапутін А.Н. Біомеханіка спорту (навч. посібник). Київ: Олімпійська література, 2005. 320.

Назар П.С., Шевченко О.О., Гусєв Т.П. Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту. Навчальний посібник. К.: Олімп. л-ра, 2013. 328.

Ровний А.С., Ровний В.А., Ровна. О.О. Фізіологія рухової активності: підручник. Харків, 2014. 344.

Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії. Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-методичної конференції (4-5 квітня 2021 р. Національна академія Національної гвардії України, кафедра фізичної підготовки та спорту. Харків, 2021. Вип. 11. 260.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

Гуцман, С. В., Ногас, А. О., Ніколенко, О. І., Подоляка, П. С., & Гамма, Т. В. (2021). ДО ПИТАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ. Rehabilitation and Recreation, (9), 156–160. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.20

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>