ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПОСТАВИ У СТУДЕНТОК ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • О. К. Сиротинська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.16

Ключові слова:

комплекс фізичних вправ, студентки, постава

Анотація

У статті надано рекомендації щодо застосування комплексу фізичних вправ для покращення постави у студенток вищих технічних навчальних закладів. Проаналізовано та представлено теоретичні і практичні знання на підтвердження позиції, що правильна постава – це одне з тих завдань щодо збереження власного здоров’я, яке ми виконуємо ще в дитинстві. І якщо в молоді роки значення правильної постави для організму недооцінювати, то з віком проблеми зі спиною стануть актуальнішими та можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Під час ознайомлення з технікою виконання комплексу вправ для покращення постави, її вивчення та вдосконалення ми ознайомили студенток з основними правилами, які допоможуть підтримувати хребет у здоровому стані, а саме: по-перше, за правильною поставою необхідно стежити постійно: коли ходите, коли сидите, коли стоїте; по-друге, для збереження правильної постави потрібен міцний м’язовий корсет, тому необхідно поєднувати комплекс вправ із загальнорозвиваючими вправами. Дотримання всіх цих правил та регулярне виконання комплексу фізичних вправ допоможуть покращити поставу, а отже, зберегти хребет у здоровому стані в подальшому житті.

Посилання

Андрєєва О. В., Благій О. Л. Сучасні підходи до проектування оздоровчо-рекреаційної діяльності різних груп населення. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів : ЛДУФК, 2018. С. 13–16.

Бубела О. Ю. 700 вправ для формування правильної постави : навчально-методичний посібник. Львів : Українські технології, 2002. 164 с.

Голяка С. К., Маляренко І. В., Возний С. С. Корекція постави та контроль за її формуванням у процесі фізичного виховання : методичні рекомендації для студентів факультету фізичного виховання та спорту. Херсон : ХДУ, 2020. 66 с.

Довгань Н. Ю. Виховання фізичної культури студентів (теоретико-методичний аспект) : монографія. Миколаїв : Іліон, 2017. 526 с.

Довгань Н. Ю. Структурне дослідження фізичної культури студентів вищих навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016. С. 33–39.

Загальна теорія здоров’я та здоров’я-збереження : колективна монографія / за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с.

Кузнєцова О. Т. Оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів: теорія, методика, практика : монографія. Рівне, 2018. 416 с.

Мурза В. П. Фізичні вправи та здоров’я. Київ : Здоров’я, 1988. 84 с.

Оржеховська В. М. Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя дітей і молоді. Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 2–4 квітня 2004 р. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. С. 138–143.

Федорина Т. Є., Арабаджи А. Ю., Петренко В. І. Використання інноваційних підходів при проведенні занять з фізичного виховання для студентів НТУ «ХПІ». Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти : матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 3–4 жовтня 2019 р. Харків : Мадрид, 2019. С. 278–279.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Сиротинська, О. К. (2022). ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПОСТАВИ У СТУДЕНТОК ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Rehabilitation and Recreation, (10), 121–126. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.16

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ