ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Автор(и)

  • О. В. Шукатка Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Л. В. Борисевич Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • Р. Г. Кушнір Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • І. В. Матієшин Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.20

Ключові слова:

фізичні якості, фізичне виховання, фізичні вправи, здоров’я, студентська молодь, здоровий спосіб життя

Анотація

Статтю спрямовано на висвітлення проблеми формування фізичних якостей студентів. Увага зосереджується на розкритті можливостей фізичного виховання шляхом формування фізичних якостей молоді, що значною мірою визначає результативність засвоєння рухових умінь і навичок та успішне їх застосування в різних життєвих ситуаціях. Наведено порівняльний аналіз показників фізичного розвитку студентів. Розкривається роль вибору методів у формуванні фізичних якостей, а також показується їх оздоровчий і позитивний вплив на фізичний розвиток студентської молоді. Пропонується бачення занять із фізичного виховання щодо розвитку фізичних якостей, висвітлюється процес забезпечення системності й послідовності фізичних навантажень із метою оздоровлення та підвищення рівня працездатності студентів, унаслідок чого відбувається зміна способу життя на здоровий. Адже здорова молодь – це успішне майбутнє будь-якої країни.

Посилання

Добринський В. С. Рейтингова оцінка фізичної підготовленості підлітків як засіб підвищення мотивації до систематичних занять фізичною культурою : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту. Луцьк, 2000. 21 с.

Грушко В. С. Основи здорового способу життя. Тернопіль : Астон, 1999. 368 с.

Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навчальний посібник для фізкультурних вузів. Львів : Штабор, 1997. 207 с.

Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры : учебник для институтов физической культуры. Москва : Физкультура и спорт, 1991. 543 с.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: у 2 т. Київ : Олімпійська література, 2008. Т. 1. 392 с.

Шиян Б. М., Папуша В. Г. Теорія фізичного виховання. Тернопіль : Збруч, 2000. 183 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Шукатка, О. В., Борисевич, Л. В., Кушнір, Р. Г., & Матієшин, І. В. (2022). ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Rehabilitation and Recreation, (10), 156–161. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.20

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ