Фізична реабілітація вагітних з супутньою артеріальною гіпертензією

Автор(и)

  • І.М. Григус
  • Валентина Невірковець
  • Даріуш Скальскі

Ключові слова:

вагітність, артеріальна гіпертензія, засоби фізичної реабілітації

Анотація

У статті теоретично досліджено причини виникнення, подано класи-фікацію та клінічні ознаки арте-ріальної гіпертензії у вагітних. Про-ведено аналіз науково-методичної літератури з питань фізичної реабілі-тації при гіпертонічній хворобі у вагітних. Виявлено, що однією з основних причин материнської і дитячої перинатальної захворювано-сті та смертності у вагітних лишаєть-ся артеріальна гіпертензія. Розкриті основні засоби фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі у вагітних.

Посилання

Брега Л. Перинатальні аспекти фізичної реабілітації неправильного членорозміщення при тазовому передлежанні та неправильному положенні плода / Л. Брега, І. Григус // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − Вип. 19. – C. 120–124.

Вороненко Ю. В. Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Ю. П. Вдо-виченко. – К., 2016. – 348 с.

Грищенко В. І. Акушерство: підручник для лікарів-інтернів / В. І. Грищенко. – Харків : Основа, 2000. – 425 с.

Гусєв Т. П. Фізична реабілітація при комплексному лікуванні вагітних з артеріальною гіпертензією : спец. 24.00.02 / Т. П. Гусєв. – К., 2003. – 190 с.

Михайлова Н. Є. Лікувальна фізична культура і лікарський контроль: навчальний посібник / Н. Є. Михайлова. – Рівне, 2011. – 232 с.

Пархомей І. М. Physical rehabilitation of pregnant women with obesity Фізична реабілітація вагітних жінок з ожирінням / І. М. Пархомей, І. М. Григус // Section 9. Medicine. Proceedings of V International scientific conference “Science of the third millennium”. – Morrisville, Lulu Press, 2017. – Р. 186–189.

Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия / Г. Н. Пономаренко. – К., 2004. – 384 с.

Радченко Г. Д. Чинники, які впливають на контроль артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку / Г. Д. Радченко, Т. Г. Слащева, Ю. М. Сіренко, Л. О. Муштенко // Український кардіологічний журнал, 2015. – №5. – С. 19–31.

Рухові режими і комплекси ЛФК для вагітних жінок. Методичні рекомендації / Владимиров О. А., Тофан Н. І., Кліменко С. К. – К. : ІПАГ Україна. – 2004. – 32 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Григус, І., Невірковець, В., & Скальскі, Д. (2018). Фізична реабілітація вагітних з супутньою артеріальною гіпертензією. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (3). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/55

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають