ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ PHYSІCAL REHABІLІTATІON AT PREGNANCY

Автор(и)

  • І.М. Григус Національний університет водного господарства та природокористування
  • Марина Човпило Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова:

вагітність, програма, фізичні вправи, фізична реабілітація

Анотація

Вагітність і пологи є надзвичайно серйозним випробуванням для жінки, як в фізичному, так і в психологічному плані. Під час вагітності (особливо в другій половині) спостерігаються значні зміни в організмі матері. У статті розглянуто особливості застосування засобів фізичної реабілітації при вагітності, а також їх вплив на організм вагітної і плоду. Крім того, застосування фізичних вправ під час вагітності сприяє зниженню ризику ускладнень, а також полегшує протікання самого процесу пологів. Описано позитивний ефект від застосування запропонованої програми фізичної реабілітації.

Pregnancy and childbirth is an extremely serious test for a woman, both physically and psychologically. During pregnancy (especially in the second half), there are significant changes in the mother's body. In the article the features of application of means of physical rehabilitation during pregnancy, as well as their influence on the body of the pregnant woman and the fetus are considered. In addition, the use of physical exercises during pregnancy helps reduce the risk of complications, as well as facilitates the process of childbirth itself. The positive effect from the application of the proposed program of physical rehabilitation is described.

Посилання

Белая Н. А. Лечебная физкультура и массаж : учебное пособие / Н. А. Белая. – М. : Советский спорт, 2001. – 270 с.

Белогай К. Н. Современные подходы к психологическому исследованию беременности / К. Н. Белогай. – М. : РГУ, 2004. – 498 с.

Брега Л. Б. Аналіз можливості фізичної реабілітації при тазових передлежаннях і неправильних положеннях плода під час вагітності / Л. Б. Брега, І. М. Григус // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. – Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2011. – № 4. – С. 31–34.

Брега Л. Перинатальні аспекти фізичної реабілітації неправильного членорозміщення при тазовому передлежанні та неправильному положенні плода / Л. Брега, І. Григус // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − Вип. 19. – C. 120-124.

Грищенко В. І. Акушерство / В. І. Грищенко, М. О. Щербина. – К. : Медицина, 2009. – 408 с.

Громова А. М. Акушерство і гінекологія / А. М. Громова, В. К. Ліхачова. – Полтава : Книга плюс, 2000. – 285 с.

Дуда В. И. Акушерство / В. И. Дуда. – Минск : РИПО, 2013. – 576 с.

Казанцева А. Ю. Беременность и фитнес до и после родов / А. Ю. Казанцева. – СПб. : « Нева », 2003. – 192 с.

Лікувальний масаж / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, Д. В. Вакуленко, П. П. Прилуцький. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 449 с.

Михайлова Н. Є. Лікувальна фізична культура і лікарський контроль : навчальний посібник / Н. Є. Михайлова. – Рівне, 2011. – 232 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2009. – 488 с.

Ногас А. О. Основи рефлексотерапії : навчально-методичний посіб. / А. О. Ногас. – Рівне, 2012. – 120 с.

Пархомей І. М., Григус І. М. Physical rehabilitation of pregnant women with obesity Фізична реабілітація вагітних жінок з ожирінням / І. М. Пархомей, І. М. Григус // Section 9. Medicine. Proceedings of V International scientific conference “Science of the third millennium”. – Morrisville, Lulu Press, 2017. – Р. 186-189.

Порада А. М. Основи фізичної реабілітації / А. М. Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. – К. : Медицина, 2008. – 248 с.

Соколовський В. С. Лікувальна фізична культура : підручник / В. С. Соколовський, Н. О. Романова, О. Г. Юшковська. – Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с.

Сухан В. С. Лікувальна фізична культура в акушерстві та гінекології / В. С. Сухан, Л. В. Дичка, О. С. Блага. – Ужгород, 2014. – 42 с.

Язловецький В. С. Основи реабілітації : навчальний посібник / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2004. – 238 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Григус, І., & Човпило, М. (2018). ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ PHYSІCAL REHABІLІTATІON AT PREGNANCY. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (3). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/75

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають