ВПЛИВ ДІАФРАГМАЛЬНОГО ДИХАННЯ НА СТАН ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН У МОЛОДИХ ЖІНОК З ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Автор(и)

  • Г. М. Страколист
  • Н. В. Богдановська
  • О. В. Бессарабова

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.14

Ключові слова:

діафрагмальне дихання, ендотелій, молоді жінки, есенціальна гіпертензія.

Анотація

В статті розглядається одна із ланок патогенезу артеріальної гіпертонії – дисфункція ендотелію судин, та діафрагмальне дихання, як метод впливу і профілактики есенціальної гіпертензії у молодих жінок. Зазначено, що при гіпертонічній хворобі відбувається гіпопродукція оксиду азоту та зниження його активності. В системі кровообігу NO відіграє ключову роль у регуляції тонусу судин. Інволютивні зміни судинної стінки приводять до зменшення концентрації оксиду азоту, що ускладнює перебіг гіпертонічної хвороби. Ускладнення гіпертонічної хвороби зачіпають різні системи та органи-мішені організму. Тривале підвищення артеріального тиску призводить до стійких морфофункціональних змін. Мета дослідження – оцінити вплив діафрагмального дихання на стан ендотелію судин у молодих жінок з есенціальною гіпертензією на робочому місці та надання рекомендацій щодо попередження розвитку есенціальної гіпертензії зазначеної соціальної групи. Матеріал і методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури та інформаційних джерел за темою дослідження; інструментальні методи дослідження; методи оцінки функціонального стану ендотелію судин досліджуваних (n=28); методи математичної статистики. Результати. Показано значення діафрагмального дихання, як методу оздоровлення та профілактики багатьох захворювань. Підкреслено, що особливістю дихання є взаємодія рухів з дихальними циклами і це пов’язано як із біомеханічними, так й з біохімічними процесами. Проаналізована динаміка досліджуваних показників: артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, вміст NO за сумарною концентрацією його стабільних метаболітів, діаметр плечової артерії, лінійна швидкість кровотоку, об’ємна швидкість кровотоку та їхній приріст в пробі з реактивною гіперемією. На тлі гіпертонічної хвороби дефіцит NO посилює вазоконстрикторні реакції. Доведено, що під час правильного діафрагмального дихання відбувається оптимізація роботи ендотелію, гіперпродукція NO та його стабільних метаболітів, що сприяє дилятації судин та істотному зниженню артеріального тиску. Висновки. Рекомендовано застосування діафрагмального дихання як методу впливу на стан ендотелію судин та методу попередження розвитку есенціальної гіпертензії у молодих жінок 25-35 років. Діафрагмальне дихання не може замінити фізичні навантаження, але може стати альтернативою для людей, які з різних причин не можуть займатися аеробними тренуваннями для покращення стану ендотелію судин.

Посилання

Sait World Health Organization «A global brief on Hypertension». URL : https://www. who.int/publications/i/item/a-global-brief-onhypertension- silent-killer-global-public-healthcrisis- world-health-day-2013.

Wang N., Harris K., Hamet P. et al. Cumulative Systolic Blood Pressure Load and Cardiovascular Risk in Patients With Diabetes. J. Am. Coll. Cardiol. 2022. 80. 12. P. 1147-1155. URL:

Tishchenko S. V. The balance of pressor and depressor substances in the neurons of arcuate nucleus of hypothalamus in etiologically different arterial hypertension. Journal of Education, Health and Sport. 2019. Vol.9, №4. P. 492– 502. URL: http://dspace.zsmu.edu.ua/ bitstream/123456789/10197/1/733.pdf

Cheng S, Xanthakis V, Sullivan LM, et al. Blood pressure tracking over the adult life course: patterns and correlates in the Framingham study. Hypertension 2012; 60: 1393–9.16. URL: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23108660

Чистик Т. Лікування артеріальної гіпертензії поза парадигмою офісного вимірювання артеріального тиску. Артеріальна гіпертензія, 2022. Т. 15, № 3–4. С. 21-25. URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/52125

Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Радченко Г.Д. Артеріальна гіпертензія та стрес: С-тип артеріальної гіпертензії та резистентність до антигіпертензивної терапії. Артеріальна гіпертензія, 2022. Т. 15, № 3–4. С. 25-37. URL: https://www.researchgate.net

Jugdutt BI, Dhalla NS. Cardiac remodeling: molecular mechanisms. Springer : London 2013: Р. 121-343.

Hermida R.C., Crespo J.J., Domínguez- Sardiña M. et al., for the Hygia Project Investigators, Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial. European Heart Journal. 2020. Vol. 41. 48. P. 4565-4576. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Ганчева О. В., Федотова М. І., Тіщенко С. В., Данукало М. В. Вплив артеріальної гіпертензії на стан системи оксиду азоту в експерименті. Інтегративні механізми пат. процесів: від експеримент. досліджень до клінічної практики: матеріали VII Пленуму Всеукр. наук. товариства патофізіологів та наук.-практ. конф., присв. 110-річчю з дня народження чл.- кор. АМН СРСР, проф. М.Н. Зайка. Полтава, 11-12 жовтня, 2018. С. 17.

Kolesnyk Yu. M., Tishchenko S. V. The pattern of the NOS isoforms expression in arcuate nucleus of hypothalamus in experimental hypertension. Патологія. 2017. Т. 14, № 1(39). С. 38–42.

Nadruz W. Myocardial remodeling in hypertension. J Hum Hypertens. 2015; 29: Р. 1-6. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertension 2013; 31(7): 1281-357; 1284-340. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Vercoza A. M., et al. Arterial hypertension in children and adolescents. Pediatr. Cardiol. 2009. Vol. 30, № 8. P. 1055-1060.

Stergiou G., Brunström M., MacDonald T. et al. Bedtime dosing of antihypertensive medications: systematic review and consensus statement: International Society of Hypertension position paper endorsed by World Hypertension League and European Society of Hypertension. J. Hypertens. 2022. P. 1847- 1858. URL: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov

Williams B. ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018, 39(33):3021-3104

Зинатулін С. Н. Правильне дихання : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2007. 115 с.

Долиніна М.М. Харченко В.Г. Дихання в оздоровчій фізичній культурі : метод. вказ. для студентів. Київ : НУХТ, 2010. 94 с.

Celermaer DS, Sorensen КЕ, Gooch VM, Spiegelhalter DJ et al. Non-invasive detection of endotelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. URL: https:// www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/ PII0140-6736(92)93147-F.pdf

Guevara I, Iwanejko J at al. Determination of nitritenitrate in human biological material by the simple Griess reaction/ ClinChimAcia 1998 Jun 22; 274 (2)-177-88. URL: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-14

Як цитувати

Страколист, Г. М., Богдановська, Н. В., & Бессарабова, О. В. (2023). ВПЛИВ ДІАФРАГМАЛЬНОГО ДИХАННЯ НА СТАН ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН У МОЛОДИХ ЖІНОК З ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Rehabilitation and Recreation, (15), 111–117. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.14

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ